Z Agory do Polska Press Grupy
11 cze 2019 10:51

Jeszcze do końca czerwca będą działały likwidowane drukarnie Agory w Pile i Tychach. Jak informuje branżowy portal press.pl, część wydawców, którzy drukowali tam swoje tytuły, będzie korzystała z usług warszawskiej drukarni Agory, a część podpisała umowy z drukarniami Polska Press Grupy. Tak zrobił m.in. „Tygodnik Podhalański”, który przenosi się do drukarni PPG w Sosnowcu. Lokalizacja w Warszawie wzbudzała obawy o opóźnienia w transporcie (remonty dróg, korki, wypadki, opady śniegu itp.), a druk za granicą (na Słowacji) okazał się droższy.

W warszawskiej drukarni Agory będą drukowane m.in. „Wiadomości Wrzesińskie”. Ich wydawca - Wydawnictwo Kropka J. W. Śliwczyńscy - uzyskał gwarancję dostarczenia całego nakładu w tym samym czasie, jak do tej pory z Piły, co stanowiło jeden z kluczowych warunków.

Według informacji Ryszarda Pajury, prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, kilka tytułów zrzeszonych w Stowarzyszeniu pozostaje w Agorze i przechodzi do Warszawy, lecz większość wydawców wybrało drukarnię Polska Press Grupy w Sosnowcu. Informację potwierdza rzeczniczka Polska Press Grupy Joanna Pazio.

Jak już pisaliśmy, w związku z zamknięciem drukarń pracę straciły 142 osoby. Całość usług poligraficznych Agory zostanie przeniesiona do drukarni w Warszawie.

Przedstawicielka zarządu spółki poinformowała, że Agora zamierza sprzedać maszyny z likwidowanych drukarń, jednak wg portalu press.pl ich zakupem nie są zainteresowane ani ZPR Media (wydawca m.in. „Super Expressu”), ani Polska Press Grupa (wydawca „Polska The Times” i 20 gazet regionalnych).

W I kwartale br. grupa Agora zanotowała wzrost przychodów, które wyniosły 308,4 mln zł, jednak spółka odnotowała stratę netto w wysokości 3,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wyniosły 14,3 mln zł i zmniejszyły się o 8,3 proc. w ujęciu rok do roku, a ich udział w strukturze przychodów spadł do 4,5 proc.


Opracowano na podstawie press.pl