Europejski przemysł papierniczy: nowe zakłady i miejsca pracy
15 lip 2019 11:05

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego CEPI opublikowała swój raport za rok 2018. W ub.r. członkowie tej organizacji wyprodukowali 92,2 mln ton papieru i kartonu, tj. tyle samo co w roku 2017.

„Nasze dane za rok 2018 potwierdzają długoterminowy wzrost produkcji w sektorach opakowaniowym, higienicznym i papierów specjalnych, podczas gdy nadal zmniejsza się produkcja papierów graficznych z powodu zniżki popytu” - informuje CEPI.

Pomimo wielu zamknięć papierni (zwłaszcza Arjowiggins we Francji) wzrosła liczba zakładów związanych z produkcją papieru – po raz pierwszy od roku 1990. Obecnie w Europie istnieje ich 897; ich liczba zwiększyła się o 9 w 2018 r. Powstało 1780 nowych miejsc pracy (liczba zatrudnionych wynosiła 180 852 w 2018 r. wobec 179 072 w 2017), a wartość ogólna obrotów wzrosła o 3 proc.

Emisja CO2 związana z działalnością przemysłu papierniczego stale się obniża, podczas gdy produkcja papieru i kartonu pozostaje na stabilnym poziomie, co jest rezultatem znaczących inwestycji przemysłu w technologie dekarbonizacji i poprawę wydajności energetycznej.

Eksport papieru i kartonu rośnie, zwłaszcza do Ameryki Północnej, i wynosił w ub.r. ogółem 20,6 mln ton, czyli o 1,1 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2017. Import również wzrósł – o 3,3 proc. Europa pozostaje największą strefą eksportu w świecie.

Stopa recyklingu w 2018 r., tj. proporcji konsumpcji papieru i kartonu recyklowanego, nieco się zmniejszyła: z 72,4 proc. do 71,6 proc., m.in. z powodu poważnych zakłóceń w eksporcie papieru recyklowanego (- 6,1 proc.).

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ