11. raport FINAT RADAR
23 lip 2019 09:38

Najnowsza, wydawana co pół roku analiza rynkowa FINAT RADAR potwierdza informacje z zaprezentowanego w ubiegłym miesiącu raportu, który wykazał spadek popytu na materiały do produkcji etykiet samoprzylepnych w 2018 r.

Ubiegłoroczne zużycie tych materiałów w Europie oscylowało w granicach 7,5 mld m2, czyli o 1,4 proc. więcej niż w 2017 r. Tym samym wyniki 2018 r. potwierdziły oznaki spowolnienia, które stały się widoczne w 2017 r., gdy rynek wzrósł o 4,7 proc., czyli mniej od ponad 5-procentowego rocznego tempa rozwoju, które było regularnie notowane od 2011 r., czyli końca ostatniej recesji.

Po raz pierwszy od początku dekady tempo wzrostu popytu na materiały etykietowe w Europie nie pozwala mówić o wyraźnym sukcesie branży etykiet. O ile czołowe rynki – niemiecki i francuski – zanotowały skromny wzrost poniżej 0,5 proc., kilka krajów Unii Europejskiej z południa i wschodu kontynentu nadal może pochwalić się wzrostami wykraczającymi poza średnią, od 2,5 do 4 proc.,, a Rosja i Ukraina nawet przekraczające 6 proc. Dla kontrastu w Wielkiej Brytanii i Turcji nastąpił spadek popytu (odpowiednio o ponad 1 proc. i 4,5 proc.), przy czym na Wyspach Brytyjskich na przełomie lat 2018/19, zapewne z uwagi na niepewność tamtejszych przedsiębiorców co do skutków Brexitu, zaczął ponownie rosnąć.

Zważywszy na silne historyczne związki między popytem na materiały etykietowe a wzrostem PKB spowolnienie branży etykietowej stanowi ważny wskaźnik gospodarczej niepewności, która pojawiła się po latach wzrostów na poziomie makroekonomicznym. Mimo to perspektywy branży etykiet samoprzylepnych oraz opakowań drukowanych na wąskiej wstędze pozostają korzystne. W ubiegłych dwóch dziesięcioleciach europejski rynek etykiet samoprzylepnych wzrósł o współczynnik 2,5; główny wpływ na to miały dojrzewające rynki wschodnioeuropejskie, a także innowacje w druku danych zmiennych (variable information printing) oraz uszlachetnianiu produktów. Na Europę Wschodnią przypada obecnie ok. 1/4 wartości całego europejskiego rynku etykietowego (ponaddwukrotny wzrost w ostatnich 15 latach) oraz blisko 30 proc. popytu na wysokiej jakości materiały etykietowe.

11. edycja FINAT RADAR opiera się na badaniu przeprowadzonym wśród 80 producentów etykiet z różnych regionów europejskich. Jego rezultaty potwierdzają zaprezentowane wyżej wnioski, czego dowodzi spadek poziomów sprzedaży rok do roku w większości regionów, przy czym średni wzrost popytu o 4,9 proc. jest najniższy, od kiedy zaczęto przygotowywać analizę rynkową FINAT w 2013 r. Zauważalne jest również widoczne przesunięcie w poziomach sprzedaży między latami 2017 i 2018 w trzech głównych segmentach. O ile rok 2017 był rokiem wzrostów w sektorze etykiet VIP (etykiet z danymi zmiennymi), o tyle w 2018 r. lepiej radziły sobie etykiety w sektorze „prime” (z wyłączeniem chemii przemysłowej). Po raz pierwszy od momentu uruchomienia FINAT RADAR w niektórych segmentach nastąpiły spadki. Dane pozyskiwane od producentów również wskazują na to, że firmy działają w br. z większą ostrożnością, a zaledwie 10-15 proc. z nich zamierza wstawić do swego parku maszynowego nowe maszyny do druku konwencjonalnego lub cyfrowego.

Prognozy zakupów dóbr inwestycyjnych są wyraźnie wyższe dla 2020 r., jednak w przypadku utrzymujących się niekorzystnych warunków gospodarczych (krajowych i zagranicznych) producenci etykiet mogą powstrzymać się przed kolejnymi inwestycjami w najbliższej przyszłości. Jednak w perspektywie krótkoterminowej pierwszy kwartał 2019 r. wydaje się sugerować poprawę, zważywszy na wzrost popytu na materiały rolowe do produkcji etykiet samoprzylepnych o 4,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2018. Warto podkreślić, że 35 proc. uczestników badania przyznało, iż działają również w obszarze opakowań giętkich. Shrink sleeve'y i owijki wchodzą w skład oferty produktowej u ponad 25 proc. producentów etykiet. W dodatku tendencja do dywersyfikacji portfolio rośnie, zwłaszcza w obszarach takich jak torebki i etykiety bezpodkładowe.

Na podstawie informacji FINAT opracował TK