Certyfikat FOGRA53 dla maszyny AccurioJet KM-1
29 lip 2019 10:16

Konica Minolta poinformowała, że cyfrowa maszyna inkjetowa AccurioJet KM-1 z jej oferty uzyskała certyfikat FOGRA53. Firma podkreśla, że jest pierwszym na świecie producentem maszyn cyfrowych i dostawcą kompleksowych rozwiązań poligraficznych, którego rozwiązanie uznano za zgodne z tym zestawem charakterystyki danych. Certyfikat FOGRA53 – zgodnie z definicją przyjętą przez przyznający go instytut Fogra – potwierdza wszechstronność danego produktu w kontekście komunikacji kolorystycznej i sprawnej wymiany informacji o barwach, niezbędnych w procesie produkcji poligraficznej.

„Certyfikat FOGRA53 to najlepszy dowód na stabilność, kompleksowość i olbrzymie możliwości AccurioJet KM-1 w obszarze zarządzania barwą – mówi Colin Osborne, szef działu Colour Management w Konica Minolta Marketing Services. – Został on przyznany po rozbudowanych, wszechstronnych testach, jakim poddano nasze flagowe rozwiązanie w formacie B2. Oferowany przez nie szeroki gamut kolorystyczny gwarantuje uzyskanie dowolnego profilu ICC, bazującego na systemie CMYK, w tym FOGRA53. Jesteśmy przekonani, że podobnie szeroki gamut nie jest możliwy do osiągnięcia na standardowej maszynie offsetowej”.
Wspomniane testy zostały przeprowadzone przez niemiecki instytut Fogra, specjalizujący się w badaniach nad technologiami poligraficznymi i medialnymi. Działa on pod egidą stowarzyszenia AiF, zrzeszającego niemieckie organizacje zajmujące się badaniami dotyczącymi rozwiązań przemysłowych.
Mówi Marco Mattuschka, ekspert Fogra ds. rozwiązań prepress: „Gratulujemy firmie Konica Minolta. Po raz pierwszy w naszej historii maszyna poligraficzna – w tym przypadku AccurioJet KM-1 – uzyskała certyfikat FograCert Validation Printing System (ISO 12647-8), uwzględniający nowy zestaw charakterystyki danych – FOGRA53 oraz potwierdzający jej zgodność z profilami FOGRA39, 47, 51 i 52. Co więcej, rozwiązanie to otrzymało jeszcze jedno wyróżnienie z naszej strony: tzw. certyfikat kombi. Potwierdza on, że FograCert VPS został przyznany na podstawie pojedynczych wydruków testowych, uzyskanych podczas sprawdzania stabilności całego nakładu zrealizowanego zgodnie z normą Fogra Standard PSD (Process Standard Digital). Badając warunki referencyjne druku wykonywanego w AccurioJet KM-1 stwierdziliśmy ponadto, że maszyna ta spełnia wszystkie wymagania charakterystyczne dla dwóch innych standardów branżowych: GRACoL Coated & Uncoated (IDEAlliance; dla podłoży powlekanych i niepowlekanych) oraz Japan Color (stworzonego przez Japońskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Drukujących). Tym samym potwierdzamy, że maszyna firmy Konica Minolta posiada cechy predestynujące ją do realizacji bardzo szerokiego spektrum prac poligraficznych, zgodnie z różnymi normami. Testowanie i certyfikacja trzech międzynarodowych standardów podczas drukowania tego samego nakładu było nowością także dla stowarzyszenia Fogra. Pozwoli to w przyszłości rozszerzyć oferowany przez nas zestaw testowy i reżim technologiczny zapewniany podczas tego procesu”.
AccurioJet KM-1 to bazujące na technologii inkjet UV LED cyfrowe rozwiązanie arkuszowe, oferujące – jak zapewnia producent i co potwierdza otrzymany certyfikat – najwyższą stabilność, wszechstronność i dokładność w odwzorowaniu barw. Maszyna pracuje z prędkością maksymalną 3 tys. jednostronnie zadrukowanych arkuszy B2/h i rozdzielczością 1200 dpi. Wśród kluczowych zalet związanych z jej użytkowaniem Konica Minolta wymienia m.in.: sprawne przejście z niskonakładowej produkcji offsetowej na druk cyfrowy; wdrożenie tzw. produkcji hybrydowej, tj. zintegrowanie AccurioJet KM-1 z istniejącym środowiskiem produkcyjnym bazującym na offsecie; opcję druku dwustronnego (także na arkuszach o ponadstandardowej długości) oraz różnorodność obsługiwanych podłoży (są wśród nich np. kartony opakowaniowe, niskogramaturowe papiery czy materiały tłoczone). Konica Minolta opracowała też tabele barw specjalnych Pantone, możliwych do osiągnięcia na maszynie AccurioJet KM-1.
W urządzeniu tym znalazła zastosowanie technologia Dot Freeze Technology (DFT), która – zdaniem Konica Minolta – stawiła czoło jednemu z fundamentalnych wyzwań, z jakimi boryka się druk inkjetowy: niekontrolowanemu przemieszczaniu się kropel atramentu, obniżającemu jakość reprodukcji. Jej twórcy podkreślają unikalność tego rozwiązania, polegającą na błyskawicznym samoutwardzaniu się („samozamarzaniu”) kropel atramentu tuż po ich kontakcie z materiałem. Nagła zmiana temperatury powoduje, że dynamicznie „wypluwany” z dysz głowicy drukującej strumień atramentu zamienia się – po naniesieniu na podłoże – w zestaw nieruchomych kropli, co eliminuje efekt „mottlingu” (rozmywania się obrazu) barw oraz problemy związane z obsługą porowatych materiałów.
„Znajdujący zastosowanie w maszynie KM-1, opatentowany przez Konica Minolta atrament UV utrwalany w technologii Dot Freeze zagwarantował bardzo wysoką stabilność kolorystyczną i dokładność w całym testowym nakładzie wynoszącym 500 egzemplarzy – podkreśla Colin Osborne. – Maszyna AccurioJet KM-1 uzyskała certyfikację FOGRA dla następujących profili ICC: FOGRA39, 47, 51, 52, 53, Japan Colour i GRACoL Coated & Uncoated. To jednoznacznie potwierdza dokładność reprodukcji barwnej i stabilność realizowanej w niej produkcji”.
Magdalena Raczyńska z działu marketingu Konica Minolta Business Solutions Polska, dodaje: „Jesteśmy dumni z faktu, że tak uznana organizacja jak Fogra w jednoznaczny sposób potwierdziła jakość wydruków uzyskiwanych w maszynie AccurioJet KM-1. Liczba przeprowadzonych testów i ich wyniki wskazują dobitnie, że mamy do czynienia z zaawansowanym technologicznie, oferującym najwyższe parametry rozwiązaniem, dedykowanym różnym obszarom produkcji poligraficznej. Potwierdzają to wdrożenia tej maszyny, także w polskich drukarniach, wśród których znajdują się firmy o różnej specjalizacji, m.in. dziełowej czy komercyjnej. Mamy nadzieję, że uzyskany certyfikat FOGRA53 stanie się dodatkowym argumentem dla kolejnych jej implementacji, również w rodzimych zakładach poligraficznych”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta