Avargraf rozbudowuje portfolio o nowe falcerki MB Bäuerle
21 sie 2019 09:50

Firma Avargraf poszerzyła portfolio oferowanych urządzeń. Tym razem do jej oferty dołączyły automatyczne falcerki MB Bäuerle, a jeden z oferowanych modeli – prestigeFOLD NET 52/4 – znalazł niemal od razu pierwszego nabywcę w naszym kraju. Rozmowy dotyczące kolejnych kontraktów sprzedażowych są w toku.

Mieszcząca się w St. Georgen w Szwarcwaldzie w Niemczech firma MB Bäuerle istnieje od 155 lat, a od 60 produkuje systemy służące przetwarzaniu papieru. W połowie 2017 r. została przejęta przez firmę GUK – Falzmaschinen Griesser & Kunzmann GmbH & Co. KG, jednego ze światowych liderów w dziedzinie falcerek do ulotek dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i innych branż, której przedstawicielem na rynku polskim od 1993 r. jest firma Avargraf. Zarówno przedsiębiorstwo MB Bäuerle, jak i GUK po połączeniu wykorzystują własne moce produkcyjne niezależnie od siebie. Zachowują też swoje oddzielne kompetencje i oddzielne rynki. Podczas gdy GUK posiada referencje na rynku farmaceutycznym i w zakresie konfekcjonowania sfalcowanych produktów dla tej dziedziny, MB Bäuerle jest ważnym producentem w zakresie wyposażenia do kopertowania, a także jednym ze światowych liderów oraz prekursorów w zakresie automatyzacji obsługi i pracy falcerek.

Jak podkreślają przedstawiciele Avargraf, poszerzenie oferty firmy o nowe produkty MB Bäuerle spotkało się niemal od razu z dużym zainteresowaniem klientów, czego efektem jest pierwsza zakończona instalacja w jednej z rodzimych drukarń.

Pierwsza z zainstalowanych w polskiej drukarni falcerka to model prestigeFOLD NET 52/4. Jest ona wyposażona w samonakładacz z wysokiego stosu, agregat falcujący z 4 kieszeniami falcującymi, wykładanie strumieniowe, narzędzia do perforowania, bigowania i cięcia. Jak podaje Avargraf, wdrożona maszyna jest przygotowana do późniejszej rozbudowy o drugi agregat falcujący i prasę do sfalcowanych składek.

Dostawca podkreśla, że wiodącymi w ofercie firmy MB Bäuerle są modele prestigeFOLD NET 38 (o szerokości roboczej do 38 cm) i prestigeFOLD NET 52 (o szerokości roboczej do 52 cm). Dzięki całkowicie automatycznemu narządowi - od samonakładacza aż po wykładanie – oba modele charakteryzują się najprostszą obsługą spośród oferowanych przez tego producenta urządzeń i najkrótszymi czasami narządu. Falcerki te mogą być wyposażone w 4 lub 6 kieszeni falcujących w pierwszym i w drugim agregacie oraz w 4 kieszenie lub nóż w trzecim agregacie falcującym. Automatyka narządzania steruje ustawieniami maszyny od samonakładacza po wykładanie, co oznacza, że wychodząc od zadanego formatu, wybranego wariantu falcowania i grubości papieru zmierzonej za pomocą wbudowanego czujnika, sterowanie komputerowe oblicza pozycje różnych elementów regulacyjnych przejmując ich ustawienie.

Producent podkreśla również kilka zalet tych maszyn, które wskazują także ich użytkownicy z całego świata: automatyczne ustawianie samonakładacza (z wysokiego stosu), liniału prowadzącego (mierzycy), długości falcowania w kieszeniach, zaślepki w kieszeniach, wałki falcujące oraz rolki przytrzymujące i wykładanie. Urządzenia posiadają 20 standardowych wariantów falcowania zaprogramowanych na stałe oraz możliwość dowolnego programowania 200 innych wariantów falcowania w pamięci dla powtarzających się zleceń, możliwość rozbudowy do 3 zespołów falcujących i kombinacji z mobilnym zespołem falcującym nożowym.

Inteligentne sterowanie pracą maszyny z panelu dotykowego typu „touch screen” czyni proces falcowania niezwykle łatwym. Intuicyjne jest również prowadzenie użytkownika opracowane na wzór kart w kartotece. Maszyna posiada także możliwość podglądu, który element menu jest w danym momencie uaktywniony oraz jakie dalsze opcje są możliwe. Elementy podlegające regulacji w samonakładaczu, zderzaki i zaślepki kieszeni, wałki falcujące i rolki na wykładaniu są automatycznie i w sposób ciągły sterowane. Dokładność regulacji wynosi tu 0,1 mm, a w przypadku wałków falcujących nawet 0,01 mm. Urządzenie posiada też możliwość automatycznej korekty długości falcowania w kieszeniach falcujących podczas pracy.

Falcerki MB Bäuerle mogą być wyposażone w następujące rodzaje samonakładaczy: z wysokiego stosu FSA ze stołem transportowym ART (standard); nakładacz FSA-Online umożliwiający pracę w linii z innymi urządzeniami lub nakładacz niskiego stosu z pobieraniem arkuszy od dołu ze stacją ich dokładania podczas pracy maszyny.

Jak podaje producent, istnieje też możliwość dodatkowego wyposażenia tych urządzeń w mobilny zespół złamu nożowego MS 45 - nóż falcujący obracany jest tu o 180 stopni, a wysokość wlotu regulowana jest bezstopniowo; zawieszany dodatkowy zespół falcujący KF 31 – wyposażony w 2 kieszenie falcujące, co zwiększa liczbę wariantów falcowania i umożliwia uzyskanie mniejszej długości falcowania; wykładanie strumieniowe AM 52; wykładanie pionowe do małych formatów SKM 36 m oraz: klejownik; jonizację; czytnik kodów a także wyposażenie do falcowania dwóch strumieni użytków równocześnie; dodatkowy moduł do automatycznego narządzania falcerki poprzez odczyt kodów; moduł głowic do cięcia taktowego, perforacji taktowej i nanoszenia kleju.

Opracowano na podstawie informacji firmy Avargraf