Technologia Apogee Cloud w firmie Merkur Druck
11 wrz 2019 11:47

Od pewnego czasu 4 zakłady poligraficzne, należące do szwajcarskiej grupy medialnej Merkur Druck, w części związanej z cyfrowym prepressem realizują swoją produkcję w oparciu o działające „w chmurze” rozwiązanie workflow – Apogee Cloud firmy Agfa. Jego wdrożenie przyczyniło się do zwiększenia efektywności i elastyczności procesów realizowanych w ramach przygotowania prac do druku.
Merkur Druck Group jest jednym z czołowych dostawców usług poligraficznych w Szwajcarii. Obecnie w ramach grupy funkcjonują 3 ośrodki produkcyjne. W Lagenthal działają drukarnie Merkur Zeitungsdruck, wyposażona w gazetową maszynę fleksograficzną i Merkur Druck, bazująca na pełnoformatowym offsecie arkuszowym. Ten drugi jest też podstawową techniką zakładów Hertig + Co. w Lyss i Sprüngli Druck w Villmergen. Każda z drukarń jest wyposażona w pełną infrastrukturę prepress.

O początkach projektu z wykorzystaniem technologii cloud computing mówi Markus Keller, szef działu prepress Sprüngli Druck: „Będąc grupą kilku przedsiębiorstw, chcieliśmy przede wszystkim podnieść wydajność, sprawność i elastyczność wewnętrznej współpracy. Wcześniej Sprüngli Druck AG używała innego systemu workflow niż Agfa Apogee, który z kolei wykorzystywano w drukarniach w Lagenthal i Lyss. W ramach procesu wymiany systemu CtP na nowy zostałem zobowiązany do oszacowania możliwości wdrożenia Apogee także w naszym zakładzie. Mówiąc szczerze, byłem wobec tej zmiany nieco sceptyczny. (…) Jednak po wnikliwym przyjrzeniu się filozofii, jaka stoi za oprogramowaniem Apogee, zdałem sobie sprawę, że oferuje ono wiele ekscytujących opcji (...)”.
Cały zespół firmy Agfa zdecydowanie optował za wdrożeniem rozwiązania opartego na „chmurze”. Stanowiło ono zupełnie nowe terytorium dla wszystkich zaangażowanych w nie partnerów. Mówi Stefan Grolimund, kierujący działem prepress w Merkur Druck AG: „Oferta firmy Agfa, by przenieść całość działań Merkur Druck Group w obszarze prepress do „chmury”, była od samego początku niezwykle pociągająca. Jednak wówczas, gdy projekt był dogłębnie przez nas rozważany, w Szwajcarii nie było tego rodzaju wszechstronnego, obejmującego wiele drukarń rozwiązania, bazującego na Apogee Cloud”.
Marco Husistein, dyrektor zarządzający Sprüngli Druck AG, dodaje: „Kwestia ogólnego bezpieczeństwa danych została rozwiązana bardzo szybko. Agfa posiada certyfikat ISO-27001 i dysponuje własnym centrum obsługi danych w Mortsel. Tu, przy zastosowaniu technologii „chmury”, są gromadzone i przetwarzane cyfrowe dane pacjentów korzystających z ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny Agfa HealthCare (...). Natomiast zastanawialiśmy się, czy transfer danych będzie wystarczająco szybki w kontekście ich dostarczenia w maksymalnej ilości do wszystkich lokalizacji jednocześnie”.
Stefan Wundrig, konsultant ds. prepress w firmie Agfa, nie miał co do tego wątpliwości: „Gdy zaczynaliśmy rozmowy z Merkur Druck Group, nie mieliśmy doświadczeń z tak dużym wdrożeniem Apogee Cloud. Mieliśmy za sobą jego implementacje, ale były to systemy obsługujące pojedyncze zakłady poligraficzne należące do naszych klientów. W przypadku Merkur Druck techniczne i organizacyjne wyzwania były znacznie większe. W szczytowych dniach we wszystkich czterech lokalizacjach naświetla się ponad 900 płyt CtP, zaś ilość przetwarzanych danych przekracza 3 terabajty. Jednak dział Agfa HealthCare już od pewnego czasu obsługiwał bardzo duże ilości danych, przesyłanych z i do szpitali z naszego centralnego serwera w Mortsel. Z tego też względu dokładnie zdawaliśmy sobie sprawę, co jest możliwe do zrealizowania, by móc sprostać wszystkim oczekiwaniom i wymaganiom kierownictwa Merkur Druck Group”.
W połowie 2017 r. w Sprüngli Druck AG została zainstalowana „chmura testowa”. W styczniu 2018 wszystkie zakłady Merkur Druck Group były już obsługiwane przez „chmurę” firmy Agfa.
W 2019 r. Merkur Druck mógł dokonać podsumowania ponadrocznych doświadczeń z tym kompleksowym rozwiązaniem. Mówi Thomas Schärer, dyrektor zarządzający Merkur Druck: „Wydajność, m.in. w kontekście prędkości działania całego systemu, jest bez porównania wyższa niż w przypadku wcześniejszej konfiguracji. Oczywiście nie mamy już rozbudowanych struktur sprzętowych (serwerów) w poszczególnych lokalizacjach. Obecnie jesteśmy o wiele bardziej elastyczni i wydajniejsi, gdyż każda z zaangażowanych osób pracuje w ramach jednego, wspólnego systemu workflow”.
O kluczowych różnicach w porównaniu z wcześniejszym rozwiązaniem mówi Stefan Grolimund: „Wszystkie zakłady pracują obecnie w ten sam sposób. Wcześniej każdy z działów prepress bazował na wdrożonym lokalnie systemie workflow. (...)W tej chwili wszyscy pracujemy na tej samej platformie systemowej. Co więcej, jej aktualizacje stały się o wiele łatwiejsze. Następują one w sposób synchroniczny, co wcześniej było nieosiągalne. Staliśmy się również bardziej elastyczni. (...)”.
Markus Keller: „Workflow funkcjonujący w „chmurze” nie oznacza jedynie wysyłania i ściągania plików. Ma w niej również miejsce cały proces ich renderingu. Wcześniej RIP-y bezpośrednio sterowały naświetlarkami. Obecnie dzieje się to z poziomu centralnego serwera zlokalizowanego w centrum obsługi danych firmy Agfa; stamtąd zrastrowane dane trafiają do naświetlarek. (…) W sumie w ramach grupy pracujemy obecnie z pięcioma programami do renderingu. (…) Mamy też dużą przewagę: będąc drukarnią, mogę korzystać z jednoczesnego dostępu do wszystkich narzędzi rasteryzacyjnych. To znacząco redukuje czas przetwarzania plików w porównaniu do wcześniejszej konfiguracji, gdy na każdy z zakładów przypadał tylko jeden program do renderingu”.
Thomas Schärer podsumowuje efekty wdrożenia Apogee Cloud: „Dzięki niemu cały workflow w obszarze prepress jest obecnie w pełni zintegrowany. To umożliwia nam pracę w sposób, o jakim 2 czy 3 lata temu mogliśmy jedynie marzyć. Co więcej, jesteśmy w stanie efektywnie redukować całkowite koszty działalności, które – same w sobie – nie były podstawowym celem realizowanego projektu”.
Jak przyznaje Markus Keller, dotychczas niewiele firm zdecydowało się na tego rodzaju ruch: „Według mojej wiedzy, Agfa jest obecnie jedynym dostawcą w skali globalnej, mogącym zaoferować tak wszechstronne rozwiązanie bazujące na technologii cloud computing, dedykowane systemowi workflow”.
Stefan Wundrig wyjaśnia: „Rozwiązanie Apogee Cloud oferujemy od 2015 r. Szwajcaria była pierwszym rynkiem, na którym zaczęliśmy je wdrażać. Obecnie w tym kraju mamy 11 klientów korzystających z Apogee Cloud w 14 lokalizacjach. Inne projekty związane z tą usługą zrealizowaliśmy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, a nawet w Japonii, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Na całym świecie funkcjonuje ponad 60 instalacji bazujących na Apogee Cloud. (...)”.
Jak przyznaje Thomas Schärer, przyszłość należy do rozwiązań bazujących na technologii cloud computing: „Apogee Cloud jest istotnym krokiem w procesie ich rozwoju. Rozważamy realizację kolejnych, podobnych projektów także w następnych latach”. Peter Berner, CEO Merkur Druck Group podsumowuje: „Apogee Cloud pokazuje, o co w tym chodzi: liczy się przede wszystkim praca w sieci. Możemy przetrwać na rynku, jeżeli uda nam się zredukować jednostkowe koszty na wszystkich poziomach. Zaś coraz bardziej popularna, bliska współpraca w sieci odgrywa tu szczególnie istotną rolę. Obserwujemy też zmianę zasad w relacjach między klientem i dostawcą. Potrzebujemy dostawców będących jednocześnie partnerami. (…) W perspektywie długoterminowej przemysł poligraficzny ma szansę na rozwój tylko wtedy, gdy wszyscy połączą swoje wysiłki. Innego wyjścia nie ma”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa