UPM inwestuje 95 mln euro w papiernię Nordland
29 paź 2019 10:45

Grupa UPM, pragnąc obniżyć koszty i zredukować emisję CO2, zainwestowała w elektrociepłownię produkującą energię oraz ciepło w należącej do niej papierni Nordland, mieszczącej się w Dorpen w Niemczech i zatrudniającej 1300 osób.

Inwestycja 95 mln euro w tę nową elektrociepłownię na gaz ma się zwrócić w ciągu 3 lat. Grupa szacuje, że oszczędzi dzięki temu rocznie ponad 10 mln euro, poczynając od roku 2023. Instalacja pozwoli także zredukować ślad węglowy UPM o 5 proc., czyli 300 000 ton.

Elektrociepłownia, która ma zostać włączona do sieci publicznej w 3. kwartale 2022, pokryje zapotrzebowanie papierni na ciepło umożliwiając jej także aktywny udział w niemieckim rynku energii elektrycznej, coraz bardziej niestabilnym. Elektrociepłownia wpisuje się w krajowy plan stopniowej eliminacji produkcji energii elektrycznej na bazie węgla w Niemczech (rząd niemiecki planuje, że do roku 2030 aż 65 proc. energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych).

„Ta inwestycja zagwarantuje stabilne i ekonomicznie przewidywalne źródło energii i ciepła, wzmacniając w sposób znaczący konkurencyjność czterech maszyn produkujących papiery graficzne i specjalne w UPM Nordland. Zapewniając elastyczność produkcji, elektrociepłownia przyczyni się do globalnej stabilności systemu i wzrostu produkcji energii odnawialnej” - podkreślił w komunikacie Winfried Schaur, wiceprezes wykonawczy Communication Papers.

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>