Współpraca Canon i Politechniki Warszawskiej
13 lis 2019 09:19

Canon już w 2018 roku podjął współpracę z Politechniką Warszawską, m.in. przekazując Wydziałowi Inżynierii Produkcji urządzenie drukujące imagePRESS C6010 oraz zapewniając wsparcie eksperckie. Przekazane placówce urządzenie wykorzystywane jest zarówno do celów dydaktycznych – podczas szkolenia studentów z technik druku – jak i do wewnętrznych produkcji tworzonych na bieżące potrzeby Wydziału.

Mamy pełną świadomość, że dzisiejsza gospodarka w dużej mierze jest systemem o obiegu zamkniętym – przyznaje Michał Młynarczyk, product & applications business developer Professional Print, Canon Polska. - Oznacza to, że spoglądając w przyszłość i myśląc o utrzymaniu udziałów w polskim rynku poligraficznym, musimy brać pod uwagę także przyszłe kadry i ich odpowiednie wykształcenie. Ich brak uniemożliwi bowiem dostawcom usług druku skuteczny rozwój, a to odbije się także na naszym biznesie. Dlatego inwestujemy w edukację i praktyczne wykształcenie młodych kadr z nadzieją, że otwierając studentom dostęp do najnowocześniejszych technologii druku zachęcimy do kandydowania na wydziały kształcące przyszłych specjalistów poligrafii”.

Plany Canon sięgają jednak dalej. Firma chce zintensyfikować swoją współpracę z Politechniką poprzez stworzenie Centrum Technologii Kadr, którego celem będzie promocja nowoczesnych rozwiązań w zakresie druku, w tym rozwiązań oferowanych przez Canon i oprogramowania wspierającego.

Wobec szybkich zmian technologicznych w obszarze druku konieczne jest zapewnienie studentom swobodnego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami z tej dziedziny, bo tylko w ten sposób – poprzez praktykę – mogą oni zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy zawodowej – dodaje Michał Młynarczyk. - Poszerzając zaś ich wiedzę i wskazując sposoby praktycznego wykorzystania rozwiązań, pragniemy także ugruntować w ich świadomości fakt istnienia technologii Canon w obszarze druku profesjonalnego”.

Canon ma do zaoferowania studentom zarówno dostęp do nowych technologii, jak i wiedzę ekspercką. Dlatego jako element wspólnych działań firmy i Politechniki Warszawskiej planowane są wykłady ekspertów firmy, z których pierwszy ma się odbyć już w przyszłym roku.

Bardzo nas cieszy współpraca z jedną z wiodących firm na rynku poligraficznym - firmą Canon – mówi dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii PW. - Wyposażenie Zakładu w urządzenie drukujące imagePRESS C6010 oraz nowoczesne oprogramowanie wzbogaca nasze możliwości dydaktyczne. Nasza współpraca przebiega w momencie dostosowania programów dydaktycznych studiów inżynierskich, magisterskich oraz studiów podyplomowych do zmian, które zachodzą we współczesnej poligrafii. Jesteśmy w trakcie uruchamiania Centrum Technologicznego Canon, gdzie studenci będą mieli możliwość praktycznego poznania zagadnień wielobarwnego druku cyfrowego oraz nabywania umiejętności do samodzielnej oceny wpływu różnych parametrów technologicznych procesu drukowania na jakość cyfrowych wydruków. Chcemy, żeby działalność Centrum obejmowała nie tylko studentów Politechniki Warszawskiej, ale również warszawskie Technikum Poligraficzne oraz szkoły kształcące w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W niedalekiej przyszłości mamy w planach wydawanie certyfikatu świadczącego o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi technologii cyfrowych Canon. Kurs oczywiście będzie się kończył sprawdzeniem, wspólnie z przedstawicielami firmy Canon, wiedzy nabytej przez studentów w tym zakresie. Myślę, że takie doświadczenie oraz otrzymany certyfikat będą przydatne naszym absolwentom – przyszłej kadrze przemysłu poligraficznego pod kątem poszukiwania pracy”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Canon

error: Kopiowanie zabronione!