Apel branży do premiera
26 mar 2020 10:54

Szanowny Panie Premierze, 

W obliczu najważniejszego kryzysu gospodarczego od czasu drugiej wojny światowej wywołanego przez pandemię COVID-19 zwracam się do Pana w imieniu prawie STUTYSIĘCZNEJ rzeszy polskich drukarzy, producentów opakowań z nadrukiem, ich kooperantów, dostawców i pracowników z prośbą o podjęcie natychmiastowych kroków koniecznych do utrzymania miejsc pracy, które gwarantujemy społeczeństwu oraz ratowania naszych firm.

Dramatycznie pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych przyniesie w kwietniu pierwszą falę upadłości, jeżeli rząd i parlament nie zagwarantują powszechnie dostępnych rozwiązań oraz gwarancji.

Gałąź gospodarki, którą reprezentuję, zajmuje obecnie 6. miejsce w Europie z wolumenem przychodów na poziomie 15 miliardów złotych rocznie. Jesteśmy kluczowym dostawcą dla tak strategicznych sektorów jak rolnictwo, produkcja żywności, leków, chemii gospodarczej, kosmetyków czy środków higienicznych. W ciągu ostatnich 3 dekad wbrew interesom zagranicznych konkurentów stworzyliśmy w Polsce zagłębie produkcji konwertograficznej dla rynku europejskiego. Niestety znaleźliśmy się w sytuacji, w której

decyzje władz innych krajów gwarantujące ich przedsiębiorstwom natychmiastowy dostęp do ogromnych funduszy ratunkowych wobec nieproporcjonalnie skromniejszych planów finansowego wsparcia polskiej gospodarki autorstwa Pańskiego Gabinetu doprowadzą do radykalnego pogorszenia naszej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym po szczęśliwym zakończenie batalii z koronawirusem.

W związku z powyższym natychmiast potrzebujemy wiążących decyzji rządu i parlamentu dotyczących:

Czasowego, powszechnego zwolnienia przedsiębiorstw z obowiązku odprowadzania składek ZUS, podatków od nieruchomości i środków transportu, wydłużenia terminów składania deklaracji i płatności podatków od towarów i usług oraz dochodowego.

Czasowego rozszerzenia możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach VAT w celu regulowania bieżących zobowiązań przedsiębiorstw.

Czasowego przejęcia przez Fundusz Gwarancji Świadczeń Pracowniczych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku płatności postojowych wynagrodzeń pracowniczych na minimalnym poziomie krajowym w przypadku ograniczenia lub zaprzestania funkcjonowania przedsiębiorstw.

Udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego niskooprocentowanych kredytów gwarantowanych przez państwo na potrzeby utrzymania płynności firm oraz konwersji ich zadłużenia w stosunku do banków komercyjnych, o ile te ostatnie nie byłyby skłonne w obliczu kryzysu kontynuować swojej akcji kredytowej.

Powołania do życia Branżowych Funduszy Poręczeń Kredytowych oraz Interwencyjnego Funduszu Inwestycyjnego, który mógłby przejmować udziały lub obejmować akcje w przedsiębiorstwach wymagających dokapitalizowania w związku ze stratami lub utratą płynności wynikającymi z kryzysu wywołanego pandemią. 

Kwestia wysokości nakładów budżetowych na ratowanie rodzimej gospodarki jest drugorzędna  i musi wynikać z aktualnych potrzeb.

Zaniechanie lub opóźnienie adekwatnych do powagi sytuacji działań spowoduje długotrwałe załamanie wielu branż, w tym również naszej oraz dramatyczny wzrost bezrobocia. Z trudem zdobyte przez funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej firmy miejsce w gospodarce światowej zostanie utracone na rzecz zagranicznej konkurencji.

W imieniu rzeszy wybitnych polskich specjalistów deklaruję najdalej idącą determinację do konstruktywnej współpracy z rządem w celu przygotowania i realizacji zadań dedykowanych stabilizacji oraz rewitalizacji rodzimej poligrafii i wytwórstwa opakowań z nadrukiem.

Panie Premierze, żaden rząd polski od 1945 roku nie stanął wobec konieczności podejmowania decyzji o wadze dla społeczeństwa i gospodarki porównywalnej z tą, która ciąży na wynikach prac Pańskiego Gabinetu. W czasach zarazy Naród potrzebuje Odwagi i Charyzmy Szefa Rządu, który wskaże rozwiązania na miarę tych trudnych czasów. Niech Pan pierwszy na forum międzynarodowym powie, że świat po COVID-19 potrzebował będzie rozwiązań na miarę Planu Marshalla, bowiem ze skutkami kryzysu wiele krajów bez solidarności Międzynarodowej Społeczności Narodów sobie nie poradzi.

Z całego serca życzę wytrwałości, zdrowia i błogosławieństwa Pańskich postąpień.

Z wyrazami szacunku 

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga 

Jacek Kuśmierczyk 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>