Nowy kanał informacji na temat COVID-19
6 kwi 2020 11:12

SGIA, NAPCO Media i Printing Industries of America (PIA) oraz spółki stowarzyszone połączyły siły, aby uruchomić nowy kanał zasobów poświęcony dostarczaniu branży druku i komunikacji graficznej najświeższych wiadomości i zasobów na temat COVID-19 oraz wskazówek, jak nawigować po najnowszych informacjach o pandemii. Kanał zasobów COVID-19 jest już dostępny. Dzięki codziennej aktualizacji treści cała branża ma łatwy dostęp do wytycznych i najlepszych praktyk zalecanych przez wiodące agencje rządowe.

„Jesteśmy obecnie w krytycznym momencie dla branży” - mówi Ford Bowers, prezes i dyrektor generalny SGIA i dodaje: „Stało się jasne, że nasza społeczność intensywnie szuka odpowiedzi i najnowszych danych na temat COVID-19 oraz tego, jak wpływają one na prowadzone operacje biznesowe. Ponieważ ustawodawstwo i rozporządzenia zmieniają się codziennie, a czasem nawet częściej, pracowaliśmy pod presją czasu nad zebraniem ekspertów z różnych platform, chcąc szybko zaangażować się w monitorowanie aktualizacji, abyśmy mogli zapewnić zasoby w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dziękujemy zespołom z NAPCO Media oraz PIA za pracę przez całą dobę. Podjęliśmy wysiłek, aby pomóc branży w tak niespotykanym czasie zjednoczyć się w dostarczaniu wskazówek, jak najlepiej potrafimy. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału zasobów COVID-19, ponieważ aktualizacje będą się pojawiać aż do czasu, gdy będziemy gotowi „ponownie uruchomić” regularne operacje biznesowe po ustąpieniu pandemii ”.

Treści na kanale zasobów COVID-19 będą dostarczane codziennie przez liderów branży:

  • Stanowe i lokalne aktualizacje legislacyjne: Marci Kinter, wiceprezes ds. rządowych, SGIA
  • Krajowe aktualizacje legislacyjne: Lisbeth Lyons, wiceprezes ds. rządowych i zewnętrznych, PIA
  • Aktualizacje na temat bezpieczeństwa: Gary Jones, dyrektor ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, SGIA
  • Wpływ gospodarczy na przemysł poligraficzny: Andy Paparozzi, główny ekonomista, SGIA
  • Aktualizacje na temat zasobów ludzkich: Adriane Harrison, wiceprezes ds. relacji międzyludzkich, PIA

„NAPCO Media z dumą bierze udział w nowej inicjatywie służąc jako platforma w tej bardzo ważnej sprawie” - mówi Dave Leskusky, prezes NAPCO Media i wyjaśnia: „Nasze zbiorowe kanały komunikacji w NAPCO docierają już do dużej liczby drukarń i specjalistów branżowych, więc akcja dodatkowo włącza naszych odbiorców w działania pomocowe organizowane wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne”.

SGIA, PIA i podmioty stowarzyszone z PIA aktywnie pracują w imieniu branży, wzywając do podjęcia szybkich działań legislacyjnych w celu złagodzenia gospodarczego wpływu pandemii na przemysł poligraficzny i komunikacyjny, w tym apelując o podjęcie działania wspierającego druk jako niezbędny biznes. Pozostałe inicjatywy obejmują między innymi propagowanie federalnego programu awaryjnego w celu zapewnienia rekompensaty za urlopy związane z COVID-19 oraz wyposażenie członków w zasoby, potrzebne do dialogu z rządem na temat wskazania potencjalnych konsekwencji, jakie COVID-19 może mieć dla zdrowia publicznego, gospodarki i siły roboczej.

„Żyjemy w niespotykanych czasach – usługi drukowania i korespondencji nigdy nie były tak ważne dla narodu i jego gospodarki jak obecnie. PIA i podmioty stowarzyszone łączą swoje zasoby z mediami SGIA i NAPCO, aby stworzyć źródło informacji i wskazówek dla branży podczas pandemii COVID-19”- mówi Michael Makin, prezes i dyrektor generalny Printing Industries of America i podsumowuje: „Pracując razem, przejdziemy przez to i pozostaniemy silnym, zjednoczonym przemysłem, który nadal będzie ważnym centrum komunikacyjnym dla Ameryki”.

Na podstawie informacji SGIA opracowała BZ