Kompap zwiększył zysk netto do 2,81 mln zł w 2019 roku
16 kwi 2020 05:12

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Imprimus, wypracowała w 2019 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 84,90 mln zł wobec 91,19 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie do 2,81 mln zł.

„Mamy za sobą udany rok – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. - Wprawdzie sprzedaż spadła, jednak EBITDA za 2019 zwiększyła się o 4,75 mln zł i wynosiła 10,57 mln zł, co stanowi 12,45% przychodów ze sprzedaży. Zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej.”

Istotnym dla grupy wydarzeniem było przejęcie przez PPH Kompap SA spółki Imprimus Sp. z o. o. Unikalną kompetencją firmy był outsourcing usług w zakresie technologii informatycznych. „Kompap z powodzeniem kontynuuje oraz rozwija tę działalność – zapewnia Waldemar Lipka. – Mając natomiast na uwadze rozwój BZGraf i OZGraf zrealizowaliśmy w zeszłym roku szereg ważnych inwestycji w tych zakładach. Mają one stanowić bazę do dalszych wzrostów wyników Kompapu w dotychczasowych obszarach działalności.”

Podstawą działalności Kompap jest druk, w szczególności druk dziełowy. Najważniejszą pozycję asortymentową zajmują książki, w tym albumy, wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki itp., które odpowiadają za blisko 75% sprzedaży. W 2019 roku ich sprzedaż spadła 1% r/r do poziomu 57,21 mln zł

Wśród klientów Kompapu znajdują się największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. Grupa z sukcesem sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów, w tym także na bardzo wymagające rynki jak Niemcy, Finlandia, Dania czy Szwecja. W 2019 roku eksport nieznacznie spadł rok do roku o niemal 1% do 21,39 mln zł i odpowiadał już za blisko 25% sprzedaży grupy. Przychody z tytułu sprzedaży krajowej wyniosły z kolei 63,52 mln zł w tym okresie.

„Nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem myśleć o dalszym rozwoju grupy kapitałowej – dodaje Waldemar Lipka. -  Dzisiaj jesteśmy jedną z największych grup poligraficznych w obszarze druku dziełowego i pochodnych w Polsce. Tę pozycje chcemy umacniać poprzez dalszy, intensywny rozwój organiczny, ale też kolejne inwestycje i ewentualne akwizycje. Uważamy, iż pomimo spadku sprzedaży w GK Kompap 2019 r. jest rokiem przełomowym. Spółka Imprimus zakończyła rok z zyskiem w wysokości 311 tys. zł, co jest dużym sukcesem biorąc pod uwagę straty, które przynosiła w latach poprzednich. Po połączeniu spółka powinna wrócić na ścieżkę wzrostu. Bieżący rok 2020 GK Kompap rozpoczęła w dobrej kondycji ekonomicznej. Pierwsze dwa miesiące przyniosły nadzwyczaj dobre wyniki. Jednak sytuacja związana z wybuchem epidemii koronawirusa na początku marca spowodowała załamanie światowego i krajowego rynku. Zarząd robi wszystko, aby kryzys ten spowodował jak najmniejsze straty w działalności Spółek.”

Na podstawie informacji Kompap SA opracowała AN