Xaar ma nowych inwestorów
27 kwi 2020 07:18

Członkowie kierownictwa wyższego szczebla Xaar – jednego z liderów rozwoju cyfrowej technologii atramentowej - kupili ostatnio akcje firmy podkreślając swoje zaangażowanie i zaufanie do nowej strategii przedsiębiorstwa.

John Mills, dyrektor generalny, Ian Tichias, dyrektor finansowy i Andrew Herbert, pełniący funkcję prezesa zainwestowali w spółkę kupując 275 000 akcji. Znacząca inwestycja nastąpiła po ogłoszeniu pełnych wyników Xaar za 12 miesięcy liczonych do 31 grudnia 2019 r.

John Mills, dyrektor generalny (na zdj.) , tak komentuje nabycie akcji: „Rok 2019 był trudny dla całej grupy głównie za sprawą wyników sprzedaży głowic drukujących oraz decyzji o zakończeniu inwestycji w Thin Film. Jednak weszliśmy w 2020 rok z wiarą w długoterminową strategię budującą przyszłość firmy i zmodyfikowany plan produktowy oczekując lepszych wyników biznesowych i powrotu do rentowności. Oczywiście ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 powodują, że obecnie niemożliwe jest dokładne określenie wpływu nowej sytuacji na wyniki Xaar w 2020. Na ten moment jeszcze nie widzimy znaczących zmian w popycie. Mamy podstawy, aby nadal wierzyć w realizację strategii firmy i przywracać rentowność Xaar. Nasza inwestycja w akcje stanowi wyraźny dowód wiary w długoterminowe wyniki działalności spółki i zaufanie, jakie pokładamy w zapewnianiu jej zrównoważonego wzrostu.”

Na podstawie informacji firmy Xaar opracowała BZ