Popyt na samoprzylepne laminaty etykietowe w Europie rośnie o 6,8 proc.
1 maj 2020 09:44

W pierwszym kwartale 2020 r. popyt na laminaty etykietowe w Europie wzrósł o 6,8 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Wzrost ten był następstwem niewielkiego wzrostu o 1,8 proc. i 1,4 proc. odnotowanego odpowiednio w 2019 i 2018 r., choć już w drugiej połowie 2019 r. odnotowano tendencję z ponad 3 proc. wzrostem rok do roku. Oczywisty jest jednak fakt, że na obecne i przyszłe wyniki kwartalne silny wpływ ma i będzie miała pandemia Covid-19 i będące jej efektem blokady w krajach całej Europy od połowy marca. W związku z gwałtownym wzrostem popytu na podstawowe i krytyczne produkty na rynkach żywności, farmaceutycznym i medycznym sieci handlowe zaczęły magazynować zapasy w oczekiwaniu na przedłużające się okresy zamknięcia granic państw i gromadzenie produktów żywnościowych przez konsumentów.

Podczas gdy popyt w Wielkiej Brytanii został dotknięty znacznym spadkiem w związku z Brexitem, a w Skandynawii obraz sytuacji był niejednoznaczny, to wzrost popytu w Europie Środkowej został spowolniony przez niższy od przeciętnego, ale wciąż silny wzrost w Niemczech. W krajach Europy Południowej, które najbardziej ucierpiały z powodu Covid-19 (z wyjątkiem Francji), odnotowano wzrost powyżej 5 proc.. Wzrost w ujęciu rok do roku był najsilniejszy w Europie Wschodniej, a na wiodących rynkach zanotowano ponad 10 proc. wzrostu w ujęciu rocznym.

Chociaż blokady związane Covid-19 rozpoczęły się dopiero w marcu, można założyć, że ich skutki weszły w życie już w lutym, ponieważ klienci zaczęli gromadzić zapasy. Biorąc pod uwagę powyższe liczby nie powinno dziwić, że czas realizacji zamówień na materiały samoprzylepne, zwłaszcza na towary niekrytyczne, znacznie się wydłużył. Oprócz dostępności surowców (nie tylko materiałów samoprzylepnych, ale również krytycznych substancji chemicznych do produkcji materiałów eksploatacyjnych, takich jak farby, kleje i silikony), przetwórcy etykiet muszą stawić czoła skutkom wprowadzenia reżimu sanitarnego poprzez zmniejszenie dostępności personelu w hali produkcyjnej, dostosowania niezbędne do przestrzegania zaostrzonych środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestii przepływów pieniężnych związanych z jednostronnym wydłużaniem terminów płatności przez klientów.

Organizacja FINAT utworzyła specjalną stronę internetową poświęconą Covid-19 i prowadzi regularne seminaria internetowe, aby informować członków społeczności producentów etykiet o najnowszych osiągnięciach i stymulować wymianę najlepszych praktyk. Ostatnie webinarium, które odbyło się 28 kwietnia br., potwierdziło, że firmy zaczęły patrzeć poza Covid-19 w perspektywie stopniowego łagodzenia środków ostrożności w różnych krajach. Oprócz kwestii związanych z surowcami i krótkoterminowymi szczytowymi kumulacjami w dostawach, głównym powodem do niepokoju jest wpływ przedłużającego się kryzysu gospodarczego, wykraczającego poza obecne pakiety wsparcia rządowego zapewniane w różnych krajach na najbliższe 3-6 miesięcy. Przewiduje się, że po wygaśnięciu tych pakietów, zwiększeniu ulegnie liczba zwolnień pracowniczych oraz nastąpi dalszy spadek ratingu kredytowego, w związku z czym popyt może stanąć w obliczu poważnego spowolnienia.

Opracowano na podstawie informacji FINAT