Kolejna w Polsce maszyna Mark Andy Evolution Series
10 cze 2020 08:07

Firma Orion Znakowanie Towarów to jeden z pierwszych w Polsce użytkowników nowej maszyny fleksograficznej z oferty Mark Andy – Evolution Series. Zakontraktowana tuż po ubiegłorocznych targach Labelexpo Europe (podczas których miała swoją światową premierę), rozpoczęła pracę we wrocławskiej drukarni w pierwszej połowie maja br. Obie strony wskazują, że – pomimo ogólnoświatowej pandemii – dostawa Evolution Series, jej montaż i wdrożenie odbyły się sprawnie i zgodnie z ustalonym terminem.
„Kontynuujemy tym samym naszą owocną współpracę z firmą Mark Andy – mówi Marek Dziewanowski, prezes zarządu Orion Znakowanie Towarów. – Jest to już trzecie w ciągu zaledwie czterech lat urządzenie tego amerykańskiego producenta w naszej firmie. Inwestycja jest kolejnym, naturalnym etapem modernizacji naszego parku sprzętowego. Maszyna zastąpiła wysłużone rozwiązanie innego dostawcy, znacząco zwiększając nasz potencjał w zakresie produkcji etykiet, także tych wysoko uszlachetnionych”. Firma Orion Znakowanie Towarów działa od 2000 r., od początku specjalizując się w produkcji etykiet i współpracując przede wszystkim z firmami z rynku dóbr szybko zbywalnych.
Dostarczona w maju br. maszyna obsługuje wstęgę o szerokości zadruku 440 mm i pracuje z prędkością maksymalną 230 m/min, a na jej wyposażenie składają się m.in.: odwijak/nawijak, 8 stacji druku fleksograficznego (bazujących na technologii serwo) z chłodzonymi cylindrami dociskowymi, preregister i autoregister, system zmiany długości druku na maszynie – VariPrint, system odwracania wstęgi, moduł koronowania, stacja do tłoczenia folią na zimno, stacja laminowania, system utrwalania UV, dwie sztance (w tym QCDC z nowym nawijakiem ażuru) oraz kamera do inspekcji zadrukowanej wstęgi. Maszyna posiada również funkcję umożliwiającą produkcję etykiet typu peel-off.
„Evolution, która bazuje na platformie druku znanej z modelu Performance Series P7, jaki użytkujemy od 2017 roku, stanowi dla drugiej z wymienionych maszyn znaczące odciążenie – mówi Marek Dziewanowski. – Tym samym możemy w obu urządzeniach realizować jednocześnie tę samą produkcję bądź używać ich zamiennie. Uzyskaliśmy więc odpowiednią równowagę w obłożeniu wszystkich trzech maszyn Mark Andy – w naszym planie produkcyjnym uwzględniamy też bowiem hybrydową Digital Series HD”.
Ta ostatnia rozpoczęła pracę w firmie Orion Znakowanie Towarów w 2. połowie ub.r., pozwalając na realizację niskonakładowych etykiet o wysokim stopniu uszlachetnienia. Marek Dziewanowski zapewnia, że urządzenie spełniło pokładane w nim oczekiwania: „Digital Series HD pracuje w systemie 3-zmianowym i jest obłożona w bardzo dużym stopniu, nawet w obecnej, nieco trudniejszej sytuacji rynkowej. Mamy bowiem świadomość, że pandemia uderzyła nie tylko w naszych klientów z różnych branż, ale też w konsumentów, a więc osoby, do których docierają finalne produkty z drukowanymi u nas etykietami. Elastyczność biznesu, jaką uzyskaliśmy dzięki posiadaniu technologii konwencjonalnej i cyfrowej, stała się tu dużą przewagą i pozwoliła ze względnym spokojem podejść do zaplanowanej od wielu miesięcy inwestycji w Evolution Series”.
Orion Znakowanie Towarów to jedna z kilku polskich drukarń, jakie użytkują obecnie tę maszynę, ale też jedna z pierwszych, które podjęły decyzję o jej zakupie. „Zapadła ona podczas wizyty klienta na naszym stoisku na targach Labelexpo Europe – mówi Łukasz Chruśliński, sales manager w firmie Mark Andy Poland. – Już wówczas sygnalizowaliśmy, że kilku polskich menedżerów z branży poligraficznej było pod wrażeniem funkcjonalności i elastyczności, jaką oferuje ten model. Jednym z nich był pan Marek Dziewanowski i bardzo nas cieszy, że ustalony wówczas plan działania został z sukcesem sfinalizowany w maju tego roku”.
Wówczas to maszyna Evolution Series rozpoczęła pracę we wrocławskiej drukarni, a jej dostawa, montaż i rozruch – co podkreślają obie strony – zostały przeprowadzone sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. „Staramy się, także w obecnych czasach różnych obostrzeń, dotrzymywać ustaleń związanych z zakontraktowanymi maszynami, oczywiście przy zachowaniu wszelkich procedur i norm narzuconych nam przez prawo i wewnętrzne zasady funkcjonowania danej drukarni” – mówi Łukasz Chruśliński.

Przemysław Polkowski, dyrektor Mark Andy Poland, podsumowuje: „Wdrożenie w firmie Orion Znakowanie Towarów to już kolejny sfinalizowany kontrakt z klientem z Polski, przeprowadzony w niełatwym dla obu stron okresie. Tym bardziej dziękujemy panu Markowi Dziewanowskiemu za zaufanie, jakim nas obdarzył jako dostawcę, ale też strategicznego partnera w zakresie realizowanej w jego zakładzie produkcji. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży w kontekście trzech maszyn Mark Andy, decydujących o sprawnej i terminowej produkcji etykiet, w jakiej specjalizuje się Orion Znakowanie Towarów. Mamy jednocześnie nadzieję, że Evolution Series – podobnie jak wcześniej dostarczone tu modele P7 i Digital Series HD – okaże się kolejnym, znaczącym wzmocnieniem parku sprzętowego tej wrocławskiej drukarni”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mark Andy