Pierwsza w Polsce sztanca rotacyjna Koenig & Bauer RDC 106
10 cze 2020 07:51

Drukarnia Top-Pol ze Zbrosławic to pierwszy w Polsce użytkownik sztancy rotacyjnej RDC 106, której producentem i dostawcą jest firma Koenig & Bauer. Jak zapewnia Marcel Topolski – współwłaściciel przedsiębiorstwa - urządzenie zostało zakupione w związku z nowym projektem technologicznym, realizowanym częściowo ze środków unijnych: wdrożeniem produkcji innowacyjnych, moletowanych etykiet IML, bazującej na druku offsetowym. Nowa sztanca miała zapewnić przede wszystkim stabilność i prędkość przy ich wykrawaniu,  jak też znacząco zredukować czas przezbrojenia pomiędzy zleceniami.
Top-Pol to rodzinna firma, od 1989 r. działająca na runku usług poligraficznych, zaś od końca lat 90. ubiegłego wieku specjalizująca się w produkcji etykiet bazujących na materiałach niewsiąkliwych, przede wszystkim tworzywach sztucznych. „Byliśmy jednym z pionierów zastosowania techniki offsetowej UV przy zadrukowywaniu tego typu podłoży – mówi Marcel Topolski. – Dość szybko naszym głównym asortymentem stały się etykiety IML, tj. aplikowane metodą wtrysku bezpośrednio w opakowania (których producenci stanowią największą grupę naszych klientów) na etapie ich wytwarzania. Obecnie stanowią one 70-80 proc. realizowanej przez nas produkcji, której uzupełnieniem są platynki z tworzyw”.
Top-Pol eksportuje 30-40 proc. swojej produkcji, a odbiorcami końcowymi wykonywanych tu etykiet są głównie firmy z branż spożywczej i budowlanej. „Ze względu na systematyczny rozwój stale modernizujemy nasz park sprzętowy, także w zakresie procesów wykończeniowych – mówi Marcel Topolski. – Jeżeli chodzi o wykrawanie etykiet, przez około dekadę wykorzystywaliśmy rozwiązanie własnej konstrukcji, oparte na technologii rotacyjnej. Ponieważ okazało się ono optymalne w kontekście naszej produkcji, z czasem zaczęliśmy poszukiwania maszyny pracującej w tej samej technologii, która zapewniłaby większą prędkość i stabilność, a jednocześnie umożliwiła zredukowanie czasu narządzania. W związku z przetargiem, rozpisanym w ramach realizowanego projektu technologicznego, rozwiązanie ze swojej oferty – sztancę rotacyjną RDC 106 – zaproponowała firma Koenig & Bauer. Urządzenie to w największym stopniu spełniło wymogi proceduralne i od niedawna jesteśmy jego pierwszym użytkownikiem w Polsce”.
Maksymalna prędkość mechaniczna RDC 106 to 15 tys. ark./h, maszyna sztancuje podłoża drukowe o grubości z zakresu 0,03-0,6 mm i jest wyposażona w kilka rozwiązań znanych z maszyn arkuszowych Rapida 106, na których platformie firma Koenig & Bauer oparła jej konstrukcję: samonakładak DriveTronic z niezależnymi napędami, sensoryczny system nakładania bez marki bocznej – SIS czy system kamer do kontroli prowadzenia arkuszy w samonakładaku i na wykładaniu. Wśród istotnych funkcjonalności urządzenia producent wymienia także: laserowe odczytywanie formy sztancującej, umożliwiające automatyczne, wstępne ustawianie jej grubości z dokładnością do 1 mikrona, oddzielnie dla każdej ze stron; system szybkiej zmiany form sztancujących oraz dynamiczne hamulce arkuszy i rozbudowany system antystatyczny. Zespół sztancujący został tu wyposażony w cylinder z systemem magnesów, umożliwiający zamocowanie formy. Jego możliwości są bardzo szerokie, pozwalając na różne procesy, w zależności od zastosowanej matrycy: sztancowanie, rycowanie, perforację, tłoczenie, wykrawanie tzw. euro-dziurek.
„Po raz kolejny staliśmy się zatem pionierem, tym razem w kontekście premierowego na polskim rynku wdrożenia sztancy RDC 106 – podkreśla Marcel Topolski. – Ponieważ już wcześniej z powodzeniem stosowaliśmy rotacyjne wykrawanie etykiet, zakup stał się okazją do zwiększenia wydajności i jakości produkcji, ale też możliwości wspólnego z firmą Koenig & Bauer rozwijania i udoskonalania samej technologii. Tym bardziej, że sztancowaniu w tym przypadku podlega bardzo trudny w obróbce produkt, jakim są innowacyjne, moletowane etykiety IML. Są one wykonane z tworzyw sztucznych i uwzględniają dodatkowe wypukłości, ułatwiające separację między etykietami u naszych odbiorców końcowych. Jest to zatem zarówno dla nas, jak i dla dostawcy okazja do wzbogacenia swojej wiedzy. W tym miejscu warte jest podkreślenia duże zaangażowanie działów handlowych, ale też techniczno-serwisowych zarówno ze strony lokalnego oddziału firmy Koenig & Bauer, jak i jej niemieckiej centrali. W 1. kwartale tego roku maszyna sprawnie i zgodnie z planem została włączona w proces technologiczny związany z nowym projektem. Pracę z nią chwalą sobie również nasi operatorzy, którzy korzystają z wielu funkcjonalności, jakie oferuje to urządzenie, przede wszystkim w kontekście wyższej stabilności procesu wytwórczego oraz dwa razy wyższej prędkości niż w dotychczas użytkowanym przez nas rozwiązaniu”.
„Nasi klienci z branży spożywczej, ale nie tylko, oczekują etykiet najwyższej jakości, stąd też rozwiązania, jakie stosujemy w codziennej produkcji, muszą reprezentować najwyższy światowy poziom i wysoką wydajność. Niedawna inwestycja w sztancę RDC 106 odpowiada na to zapotrzebowanie i oczekiwania, które stale rosną, wraz z zachodzącymi na rynku zmianami i upodobaniami konsumentów. Aspekty te są tym bardziej istotne w obecnej sytuacji globalnej, która wpłynęła też rzecz jasna na wolumen realizowanych przez nas zamówień” – podsumowuje Marcel Topolski.

Jan Korenc – prezes Koenig & Bauer (CEE) dodaje: „To najwyższej klasy rozwiązanie, oferuje – w porównaniu z technologią płaską – czas narządzania kompletnej pracy niższy nawet o 40 proc. Mamy zatem nadzieję, że przyczyni się ono do dalszego rozwoju drukarni Top-Pol, należącej do ścisłej polskiej czołówki przedsiębiorstw poligraficznych, jak też do udanego wdrożenia nowego projektu technologicznego, w związku z którym sztanca RDC 106 została zakupiona”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer