Odszedł Wacław Wasiak
23 cze 2020 12:54

W dniu 22 czerwca zmarł nagle mgr inż. Wacław Wasiak – dyrektor generalny Polskiej Izby Opakowań.

 Wacław Wasiak był absolwentem Wydziału Lotnictwa (obecnie MEiL) PW. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji: był konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu, a następnie m.in. dyrektorem generalnym w Ministerstwach Nauki i Techniki; Edukacji; przedstawicielem polskich organizacji naukowych za granicą, a także dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Przez ostatnie 30 lat związany był z przemysłem opakowaniowym i ruchem instytutów badawczych. Był m.in. redaktorem Biuletynu Instytutów Badawczych (IBR) oraz Biuletynu Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich chwil swojego życia.

Wacław Wasiak był wieloletnim konsultantem w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań w Warszawie.

Jako wieloletni dyrektor generalny PIO dał się poznać jako wybitny specjalista w obszarze materiałów opakowaniowych, opakowań oraz gospodarki i zarządzania w tym zakresie.

Był autorem wybitnych prac naukowych, redaktorem wielu międzynarodowych konferencji opakowaniowych i licznych opracowań monograficznych oraz publikacji w obszarze opakowalnictwa. Za zasługi został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi.