Muller Martini zamyka biuro w Warszawie
2 lip 2020 09:42

W oficjalnym komunikacie podpisanym przez Rolanda Henna, prezesa zarządu
Muller Martini Eastern Europe wyjaśniono, że decyzja o zamknięciu biura w Warszawie została podjęta dużo wcześniej niż nastąpiła pandemia wirusa COVID-9, jako kolejny stopień w długofalowej strategii firmy. Jej celem jest zwiększenie wydajności i jakości obsługi klienta dzięki synergii zachodzącej pomiędzy specjalistami skoncentrowanymi w biurze w Wiedniu i osobami współpracującymi z klientami podczas bezpośrednich kontaktów.
Roland Henn podkreśla w komunikacie: „Jako nasi dobrzy klienci w Polsce, jesteście dla nas szczególnie ważni. Chcemy zaoferować Państwu naszą najlepszą obsługę i najlepsze wsparcie, nie tylko w zakresie części zamiennych i usług serwisowych, ale także w przypadku inwestycji w nowe lub używane maszyny.
 Od wielu lat kontaktują się Państwo z naszymi kolegami, którzy stacjonują w biurze w Warszawie. Nasi technicy są również Państwu dobrze znani i pozostają nadal dostępni.” 
Biuro w Warszawie zostało zamknięte z końcem czerwca.
Od lipca za pomocą tych samych kanałów komunikacji (pod tymi samymi numerami telefonu i adresami e-mail) można się kontaktować ze specjalistami Muller Martini w sprawach wsparcia serwisowego, dostawy części zamiennych, nowych lub używanych maszyn. Jedyna różnica polega na tym, że osoby kontaktowe nie będą już znajdować się w biurze w Warszawie, ale w centrali w Wiedniu lub w „home office”. 
„Ostatnie wydarzenia z pandemią, środki ochronne, jakie powzięliśmy, utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu zmiana nie wpływa na naszą sprawność. Wręcz przeciwnie - przekonaliśmy się, że takie rozwiązanie wnosi w naszą organizację nową wartość. Zaletą stacjonowania koordynacji serwisu i dostawy części zamiennych w Wiedniu są nie tylko zwiększone kompetencje, ale też znacznie większa elastyczność, dostępność i bezpieczeństwo większego zespołu, na którym można polegać. 
Dlatego też jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa akceptacją.
Chcielibyśmy podziękować Państwu i naszemu personelowi w Polsce za wsparcie. Cieszymy się na dalszą, owocną i bezpieczną współpracę” – kończy Roland Henn.

Opracowano na podstawie informacji firmy Muller Martini
 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>