Studia podyplomowe „Inżynieria Produkcji w Poligrafii ”
9 lip 2020 10:30

Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych „Inżynieria Produkcji w Poligrafii ”.
Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw, zakładów poligraficznych, nauczycieli szkół o kierunku poligraficznym oraz innych pracowników związanych z przemysłem poligraficznym i opakowaniowym. Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących nowoczesnej produkcji poligraficznej i opakowaniowej – od komputerowego przygotowania materiałów wydawniczych oraz procesów drukowania, kończąc na etapach introligatorskich i logistycznych.

Czas trwania studiów: październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
Terminy zjazdów zaplanowano na soboty i niedziele (dwa semestry po 6 zjazdów, 162 godziny dydaktyczne).

W przypadku konieczności dostosowania się do bieżącej sytuacji z COVID-19 Zakład Technologii Poligraficznych PW  jest w pełni przygotowany do zdalnego trybu prowadzenia wykładów oraz bezpiecznej organizacji zajęć laboratoryjnych.
Termin składania zgłoszeń:  od 30 czerwca  do 30 września 2020 r.
Opłata: 6500 PLN za całą edycję studiów.
Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r.
Kontakt: tel. (22) 234-33-60, (22) 234-33-77
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl

Opracowano na podstawie informacji ZTP PW