Proekologiczne papiery magazynowe z kubków   
30 lip 2020 08:35

Zakłady Stora Enso w belgijskim Langerbrugge to jedna z największych papierni w Europie, rocznie wytwarzająca ok. 540 tys. ton papierów pochodzących z recyklingu. Od pewnego czasu prowadzone tu były testy uwzględniające wykorzystanie zużytych kubków papierowych do produkcji papierów magazynowych. Jak informuje Stora Enso, zakończyły się one sukcesem, a nowy, bardziej proekologiczny proces ich wytwarzania ma obniżyć poziom generowanego w związku z tym śladu węglowego o 50 proc.
Jak mówi Tiina Pursula, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w dziale Stora Enso Packaging Materials, sam fakt udanego zakończenia fazy testowej i jej efekty można uznać za duży sukces: „Kubki papierowe zawierają cienką plastikową powłokę, odporną na znajdujące się w nich płyny. Wcześniej zaś nie mieliśmy okazji testować oddzielania jej od papieru w warunkach produkcyjnych, gdzie czas bardzo się liczy. Jednak prace te zakończyły się sukcesem, więc możemy przystąpić do etapu właściwego wdrożenia tego typu produkcji”.
Proces recyklingu kubków wykonanych z papieru można – zdaniem Tiiny Pursula – porównać do tworzenia gigantycznego koktajlu: „Kubki są mieszane z wodą tworząc olbrzymią masę, z której następnie filtrowane są wszystkie zbędne materiały. W ten sposób są odzyskiwane trwałe włókna papierowe gotowe do ponownego wykorzystania”.
Jak wynika z zapowiedzi Stora Enso, firma będzie starała się pozyskiwać zużyte kubki z każdego miejsca, gdzie są one użytkowane i gromadzone z myślą o recyklingu, np. z dużych sieci kawiarń czy punktów gastronomicznych. „Oczywiście, wiele tu będzie zależało od zachowań konsumentów korzystających z papierowych kubków w tego typu miejscach. W przypadku, gdy będą je zabierali ze sobą, istnieje ryzyko, że zużyty kubek nie zawsze trafi do odpowiedniego pojemnika na materiały dedykowane recyklingowi. Ale będziemy starali się analizować tę kwestię i współpracować w tym zakresie z firmami zajmującymi się zbiórką odpadów” – tłumaczy Tiina Pursula.
Dodaje przy tym, że akcja zapoczątkowana przez Stora Enso powinna spotkać się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony firm działających w branżach spożywczej i gastronomicznej: „Mając możliwość zaangażowania się w nasz proces recyklingu, każda z nich uzyska łatwy dostęp do mechanizmu pozwalającego zrealizować ich cele środowiskowe, np. w postaci obniżenia śladu węglowego. Pod względem logistycznym dla właściciela kawiarni nie będzie żadnej różnicy, czy zużyte kubki zostaną przetransportowane (jako materiał dedykowany recyklingowi) do nieodległej papierni, przekazane na składowisko odpadów, czy też wysłane do spalarni śmieci. Jeżeli jednak zdecyduje się on na recykling, może ten fakt wykorzystać także w swoich działaniach komunikacyjnych w relacjach z klientami”.
Stora Enso szacuje, że europejski rynek włókien papierowych pochodzących z recyklingu oscyluje wokół 50 mln ton rocznie. Wprowadzenie nań kubków papierowych, które mają na tyle mocną konstrukcję, że można je wykorzystywać wielokrotnie, oznacza – jak podkreśla Tiina Pursula – nowe możliwości biznesowe. Są one bowiem nieuwzględnianym do tej pory źródłem surowca do produkcji wysokiej jakości papierów z recyklingu.
„Także z punktu widzenia klientów jest to sytuacja, w której każdy czuje się wygranym – dodaje Tiina Pursula. – Poza faktem konsumpcji z kubków o niskim śladzie węglowym pojawiają się tu korzyści dla społeczności lokalnych. Na wysypiska śmieci trafi bowiem mniej odpadów, zaś dzięki powszechniejszemu recyklingowi obniżona zostanie ilość gazów cieplarnianych trafiających do atmosfery”.
Stora Enso liczy na wsparcie i aktywny udział w jej projekcie także firm działających w całym systemie odzysku odpadów: „To jeden z najważniejszych aspektów całego przedsięwzięcia – przyznaje Tiina Pursula. – Liczymy na współpracę z naszymi partnerami z tego segmentu i ich pomoc przy mobilizowaniu pozostałych uczestników całego łańcucha dostaw. Mamy nadzieję, że zarówno oni, jak i konsumenci zaangażują się w budowę systemu o takiej wartości dodanej, która wzniesie to przedsięwzięcie na zupełnie nowy poziom”.
Zakłady w Langerbrugge, jako główny ośrodek Stora Enso zaangażowany w ten projekt, są – zdaniem firmy – idealnym miejscem na jego przeprowadzenie. W promieniu 300 km od fabryki mieszka ok. 80 mln ludzi, co stanowi bardzo duży potencjał w kontekście pozyskiwania zużytych kubków wykonanych z papieru.

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso