Epson pomaga w tworzeniu „inteligentnych miast” pod egidą ONZ
5 sie 2020 10:32

Firma Epson, w ramach programu ONZ opracowanego z myślą o wykorzystaniu technologii do realizowania celów dotyczących zrównoważonego rozwoju w miastach, podpisała umowę na partnerstwo technologiczne z Ålesund Futurelab – U4SSC (program wdrożeniowy United for Smart Sustainable Cities).

Ålesund Futurlab ma swoją siedzibę w norweskim mieście portowym Ålesund. W skład organizacji wchodzi interdyscyplinarna sieć partnerów zawierająca jednostki akademickie, przedstawicieli sektora publicznego, przemysłu i handlu. Misją instytucji jest przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju oraz ułatwienie współpracy w zakresie wdrażania na całym świecie ekologicznych projektów dotyczących inteligentnych miast.

Firma Epson już od pewnego czasu ściśle współpracuje z Offshore Simulator Centre (OSC) z kampusu Ålesund, gdzie jej technologia wspiera placówkę badawczą Norwegian Maritime Competence Centre (NMK). Projektory laserowe Epson odgrywają w centrum NMK kluczową rolę, pomagając w opracowywaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki nim możliwe jest m.in. tworzenie wirtualnych miejsc spotkań oraz sterowni dla autonomicznych statków, które pozwalają na monitorowanie ruchu jednostek pływających w czasie rzeczywistym oraz wspierają kształtowanie przyszłości globalnego przemysłu morskiego.

Specjalistyczna wiedza oraz technologia wizualizacji Epson wykorzystywana w symulatorze transportu morskiego znalazły także zastosowanie, np. w przygotowaniu planów awaryjnych. Należą do nich scenariusze opracowywane dla służb przeciwpożarowych i ratowniczych, które umożliwiają skrócenie czasu reakcji bez konieczności budowy nowych dróg. To narzędzie do wizualizacji stało się również oficjalnie zatwierdzonym rozwiązaniem wykorzystywanym przez ONZ do symulowania rozwoju miast na całym świecie.

„Zaproszenie do udziału w tym projekcie jest dla nas ogromnym zaszczytem. Program wdrożeniowy U4SSC pomoże miastom i społecznościom na całym świecie realizować cele ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku będzie wspomagał tworzenie solidnej bazy dla lokalnego rozwoju, opierając się na najlepszej dostępnej technologii w celu dostarczania inteligentnych rozwiązań jednostkom zarządzającym miastami i społecznościom na całym świecie” - powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. CSR w Epson Europe.

„Współpracując z U4SSC, Epson dołączy do globalnej sieci miast, które dzielą się wiedzą i wspierają nawzajem, by wdrażać ekologiczne, zrównoważone i inteligentne rozwiązania. Firma dokłada wszelkich starań na rzecz realizacji projektów ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym celu SDG17, który zakłada nawiązywanie skutecznej współpracy przynoszącej pozytywne zmiany społeczne” – dodał Henning Ohlsson.

„Współpraca z Epson jest istotnym elementem programu. W Ålesund Futurelab bardzo cieszymy się z tego, że jeden z największych producentów technologii na świecie został naszym partnerem IT. Dzięki temu zyskamy nową, szerszą perspektywę. Liczymy na owocną współpracę z firmą Epson w zakresie opracowywania nowych rozwiązań technologicznych dla inteligentnych miast zgodnych z wytycznymi ONZ” - dodała Marielle Furnes Mannseth, dyrektor zarządzająca Ålesund Futurelab.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson