O przyszłości branży poligraficznej w dobie transformacji
25 wrz 2020 07:55

30 września w restauracji Oregano & Wine odbędzie się wyjątkowe ART OF COLOR - Spotkanie liderów, nieodzowne w świetle wyzwań, przed którymi stanęła branża drukarska.

„Branża poligraficzna jest bardzo ważnym partnerem Grupy MTP, dlatego istotne jest dla nas, by uczestniczyć w rozmowach o jej przyszłości. Wierzymy w potęgę spotkań, a organizacja Art of Color jest jednym z kluczowych punktów kalendarza naszych wydarzeń w drugiej połowie 2020 roku – zaznacza Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP. - Zależy nam, by rezultatem spotkania liderów branży było zdefiniowanie priorytetów, które powinny stać się celami środowiska poligraficznego w czasach dynamicznych zmian, wymagających niełatwej adaptacji.”

Uczestnikami spotkania będą liderzy rynku poligraficznego: właściciele największych drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn
i rozwiązań cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii.

„To spotkanie będzie pierwszym postcovidowym forum, na którym wybitne osobowości rodzimej polityki, nauki, finansów i gospodarki, ze szczególnym wskazaniem na konwertografię, stawią się osobiście – zapewnia przedstawiciel współorganizatora wydarzenia, Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. - W dobie pracy zdalnej, telekonferencji, dystansu społecznego i depersonalizacji naszego życia spotkamy się, jak dawniej, twarzą w twarz.”

Potrzebę spotkania dostrzega także Janusz Cymanek, prezes zarządu hubergroup Polska Spółka z o.o. „Art of Color jest unikatową okazją do spotkania liderów branży poligraficznej. W okresie pandemii większość bezpośrednich kontaktów, jak i możliwości osobistej wymiany poglądów, opinii,  jest  bardzo ograniczona. A wiadomo, że mimo codziennego konkurowania właściciele i szefowie drukarń tak naprawdę zawsze po partnersku rozmawiają ze sobą i wzajemnie się inspirują. Dlatego też spotkanie w Poznaniu będzie nad wyraz ważne, gdyż da okazję do autentycznej analizy obecnej sytuacji i z pewnością usłyszymy wiele kreatywnych myśli,  które pozwolą naszej branży dokonać aktualnej takiej samooceny sytuacji i zastanowić się nad wytyczeniem drogi na najbliższy czas.”

Ramowy program wydarzenia i tematy:

- Zasięg i skutki kryzysu wywołanego przez wirusa SARS-COVID-19 oraz ich wpływ na rozwój branży konwertograficznej (poligrafia i wytwarzanie opakowań z nadrukiem) do roku 2023 w Polsce
i na świecie.

- Przemysł 4.0 w poligrafii. Czy to możliwe?

- Potrzeby branży poligraficznej i wytwarzania opakowań z nadrukiem w zakresie reprezentacji i promocji jej interesów w relacji z władzami Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, samorządu terytorialnego, partnerami biznesowymi, instytucjami naukowo-badawczymi i konsumentami.

- Rola inicjatyw wspólnych takich jak: przygotowanie raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, organizacja targów
i konferencji oraz prace samorządu terytorialnego dla środowiska uczestników branży i jej otoczenia biznesowego.

Partnerami wydarzenia są firmy: Böttcher, Heidelberg, HP, Digiprint, hubergroup Polska, Sistrade, Walstead.

„Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych.
Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: www.artofcolor.pl

Opracowano na podstawie informacji organizatora

error: Kopiowanie zabronione!
cript>