Rapida 106-8-LTTL z modułem do foliowania na zimno w grupie Dot2Dot
7 paź 2020 10:52

Dot2Dot to grupa zrzeszająca trzy zakłady poligraficzne, działające pod mottem „Premium Packaging Group” i specjalizujące się w produkcji opakowań kartonowych. Znajdują się one w Gdańsku, Batorowie k. Poznania i Nowym Koniku k. Warszawy. Realizowana tu produkcja w coraz większym stopniu trafia na rynki zagraniczne, głównie do krajów Unii Europejskiej.
W zakładzie w Gdańsku realizowany jest obecnie projekt badawczo-rozwojowy związany z wprowadzeniem na rynek proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie, jakie zostało przy tej okazji rozpisane, uwzględniało nową maszynę offsetową (niezbędną do realizacji projektu), wyposażoną m.in. w 8 zespołów drukujących, moduł do foliowania na zimno, 2 wieże lakierujące, różne systemy suszenia (konwencjonalny, UV i LED) oraz zawansowane rozwiązania kontrolno-pomiarowe. Ze złożonych w odpowiedzi na nie ofert wybrana została ta przedstawiona przez firmę Koenig & Bauer, uwzględniająca model Rapida 106-8+LTTL.
Od wielu lat rozwiązania tego producenta stanowią podstawę parku sprzętowego zakładu w Batorowie k. Poznania, wchodzącego w skład grupy. Pracują tam obecnie 3 maszyny z serii Rapida – w formatach B0 i B1. „Reprezentują one bardzo wysoki poziom wydajności i jakości, od lat stanowiąc bazę dla realizowanej tu produkcji. Cieszymy się, że to właśnie rozwiązanie z oferty Koenig & Bauer zostało uznane za najkorzystniejsze w wyniku przeprowadzonego postępowania. Maszyna Rapida 106-8+LTTL spełnia nasze wszystkie oczekiwania względem projektu badawczo-rozwojowego, jaki chcemy realizować w zakładzie w Gdańsku” – mówi Andrzej Płatek, dyrektor operacyjny Dot2Dot.

Jak podkreśla kierownictwo grupy, wdrożone w związku z nowym projektem rozwiązania opakowaniowe będą unikalne nie tylko w skali Polski, ale i całego kontynentu. Maszyna Rapida 106-8+LTTL zostanie uruchomiona w gdańskim zakładzie w 1. kwartale 2021 roku. Po finalizacji projektu badawczego ma tu ruszyć produkcja nowej generacji produktów „eko”, dedykowanych opakowaniom premium.
„Będą one wizytówką naszej firmy – podkreśla Krzysztof Rosłaniec, prezes zarządu Dot2Dot. – Opakowania uszlachetnione i wysoko przetworzone oraz właśnie produkty „eko” przyciągają bowiem uwagę klientów. (…..)”.
„Nasz ambitny projekt zakłada stworzenie i wprowadzenie na rynek zupełnie nowych, unikalnych rozwiązań technologicznych w obszarze proekologicznych, biodegradowalnych opakowań na bazie kartonu – dodaje Krzysztof Rosłaniec. – Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, a doprecyzowując – konkursu Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju „Szybka Ścieżka”. Nowa maszyna stanowić będzie jeden z elementów linii pilotażowej, umożliwiając przeprowadzenie badań nad innowacyjnymi opakowaniami w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.”.

„Maszyna Koenig & Bauer, jaka trafi do Gdańska, to część strategicznego projektu – mówi Andrzej Płatek – którego efektem będzie m.in. podział realizowanego przez Dot2Dot asortymentu w ramach trzech drukarń wchodzących w skład grupy. (…)”.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Koenig & Bauer