Producenci etykiet samoprzylepnych stawiają na recykling
28 paź 2020 08:32

FINAT, europejskie stowarzyszenie branży etykiet samoprzylepnych ogłosiło uruchomienie CELAB-Europe, nowej inicjatywy mającej na celu stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla samoprzylepnych materiałów etykietowych w Europie. Tworząc reprezentatywną organizację łańcucha wartości, CELAB-Europe będzie pracować nad identyfikacją i skalowaniem rozwiązań w zakresie recyklingu i ponownego użycia samoprzylepnych materiałów. Inicjatywa ma na celu opracowanie do 2025 r. zrównoważonego modelu biznesowego o obiegu zamkniętym dla ponad 75 proc. używanych w Europie materiałów wykorzystywanych do produkcji etykiet samoprzylepnych.

CELAB-Europe jest częścią CELAB, szerszej globalnej inicjatywy mającej na celu stworzenie zrównoważonego przemysłu etykiet samoprzylepnych. Oferując rozwiązania i zapewniając edukację umożliwiającą recykling, CELAB został stworzony na początku tego roku przez czterech dostawców materiałów etykietowych: Arconvert-Ritrama, Avery Dennison, Herma, UPM Raflatac oraz stowarzyszenie FINAT. Od tego czasu prawie 20 wiodących graczy z branży etykiet w Europie zobowiązało się do wspierania tej inicjatywy. Wśród nich są producenci surowców takich jak: papiery, folie, silikony, kleje, producenci materiałów etykietowych i etykiet.

FINAT ​​będzie gospodarzem projektu, którego kierownictwem zajmie się SLOOP Consulting z Holandii, wcześniej zaangażowany w założenie i zarządzanie konsorcjum CEFLEX w zakresie opakowań giętkich. Zainicjowany przez graczy z branży etykiet, CELAB-Europe zrzesza partnerów z całego łańcucha dostaw w branży recyklingu i logistyki, a także właścicieli marek i sprzedawców detalicznych. CELAB-Europe stworzył zestaw zadań do wykonania zaplanowanych do 2025 r. i przypisał je do czterech połączonych ze sobą działów:

  • Eksploracja danych: geograficzne lokalizowanie potrzebne do określenia, gdzie i w jakich ilościach dane materiały stają się odpadami.
  • Rozwiązania w zakresie recyklingu: identyfikowanie, potwierdzanie i wspieranie rozwoju zrównoważonych rynków końcowych dla przerobionych oraz poddanych recyklingowi materiałów składowych.
  • Logistyka: łączenie się z europejskim sektorem transportu i recyklingu w celu opracowania i optymalizacji systemów zbiórki zużytych materiałów.
  • Ramy prawne: monitorowanie i popieranie rozwoju przepisów oraz wytycznych wspierających rozwój zrównoważonego modelu biznesowego dla recyklingu w Europie.

Prezes FINAT, Chris Ellison stwierdził: „FINAT zawsze był aktywny w podnoszeniu świadomości na temat recyklingu oraz promowaniu skutecznych rozwiązań w tym zakresie. Jestem dumny, że nasza branża wspólnie wykorzystuje teraz swoje zasoby, aby przenieść tę ważną inicjatywę na wyższy poziom. Tylko wspólnym wysiłkiem, który jest dzielony w całym łańcuchu wartości, możemy coś zmienić i wnieść swój wkład w osiągnięcie modelu biznesowego o obiegu zamkniętym dla branży etykiet i opakowań w Europie”.

„Nadeszła chwila, aby stworzyć globalną platformę dla rozwiązań w zakresie recyklingu etykiet samoprzylepnych” - powiedział Paul Nathanson, starszy dyrektor w Bracewell LLP i rzecznik CELAB i dodał: „Struktura CELAB obejmuje Globalny Komitet Sterujący, który służy jako „biuro informacyjne” dla najlepszych praktyk i rozwiązań opracowanych przez CELAB-Europe i inne regionalne oddziały, które będą promowane na całym świecie. Wraz ze zwiększonymi możliwościami recyklingu, stopniowo pojawiającymi się wśród dostawców, producentów, podmiotów zarządzających odpadami, podmiotów zajmujących się recyklingiem mechanicznym i chemicznym oraz innych, widzimy ogromną szansę na ułatwienie współpracy na całym świecie”.

Założony w Paryżu w 1958 roku FINAT z siedzibą w Hadze (Holandia) jest światowym stowarzyszeniem producentów etykiet samoprzylepnych oraz powiązanych produktów i usług. Z ponad 600 członkami w około 50 krajach na całym świecie, FINAT ma wiele do zaoferowania firmom zajmującym się przetwarzaniem etykiet i opakowań oraz wszystkim dostawcom w branży w zakresie wymiany informacji i międzynarodowej sieci kontaktów. Natomiast CELAB składa się z globalnych firm zaangażowanych we wszystkie aspekty łańcucha dostaw etykiet samoprzylepnych. Firmy te połączyły siły, aby zaoferować rozwiązania i zapewnić edukację chcąc pomóc w stworzeniu zrównoważonego przemysłu etykiet samoprzylepnych.

Na podstawie informacji FINAT opracowała BZ

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>