UPM Raflatac stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
3 lis 2020 13:07

Globalny producent etykiet samoprzylepnych, firma UPM Raflatac przetestowała narzędzie Circulytics oferowane przez Fundację Ellen MacArthur i otrzymała ogólną ocenę B, co wskazuje na znaczące postępy w zakresie wdrażania rozwiązań obiegu zamkniętego.

Firmy na całym świecie w coraz większym stopniu wykorzystują gospodarkę o obiegu zamkniętym jako szansę tworzenia dobrze prosperujących przedsiębiorstw, które sprostają wyzwaniom takim jak zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Jako jeden z liderów w dziedzinie zrównoważonego etykietowania, UPM Raflatac kontynuuje działania w kierunku podnoszenia wydajności produkcji w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Circulytics to narzędzie, które za pomocą zestawu wskaźników zapewniających wynik na poziomie ogólnym dla danej firmy pozwala ocenić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo działa cyklicznie. Wynik ten, wraz ze spostrzeżeniami i analizami zgłaszanymi przez Fundację Ellen MacArthur, pomaga firmom zrozumieć zakres wykorzystywania możliwości biznesowych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawia kompleksowy obraz wyników przedsiębiorstwa wykraczając poza przepływy produktów i materiałów, jednocześnie podkreślając najważniejsze obszary rozwoju, na których należy się skoncentrować.

W raporcie przedstawionym przez Fundację Ellen MacArthur stwierdzono: ​​„Firma UPM Raflatac podjęła szeroko zakrojone działania, aby umożliwić przejście do zamkniętego modelu biznesowego. Zalecamy kontynuację realizacji programu gospodarki o obiegu zamkniętym i dalsze zaangażowanie w pracę z zewnętrznymi interesariuszami, a zwłaszcza dostawcami.”

Ponadto raport uznaje za sukces pozyskiwanie przez firmę UPM Raflatac odnawialnych i zrównoważonych materiałów, ale jednocześnie zachęca do ulepszenia systemów informatycznych. Poprawa tego obszaru ma na celu bardziej precyzyjne śledzenie zakresu zróżnicowania źródeł surowców takich jak: pierwotne, odnawialne i pochodzące z recyklingu.

„Etykiety mają dla nas strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o obieg opakowań i sposób, w jaki realizujemy postulat gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy zadowoleni z naszego wyniku, ale przyznajemy, że musimy zrobić jeszcze więcej”- mówi Oona Koski, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w UPM Raflatac.

W dalszej części raportu zachęcano do wykorzystywania większej ilości energii odnawialnej w zakładach produkcyjnych firmy. Obecnie 5 z 10 fabryk na całym świecie (w tym 3 w Stanach Zjednoczonych) jest w pełni zasilanych energią odnawialną.

Fundacja Ellen MacArthur niedawno wprowadziła nowe, ulepszone narzędzie Circulytics 2.0, które ma oferować zaawansowane funkcjonalności i bardziej holistyczne spojrzenie na cykliczność organizacji. Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, który brał udział w pracach nad tym rozwiązaniem, skomentował: „Cieszymy się mogąc przyczynić się do rozwoju Circulytics i nie możemy się doczekać, kiedy dowiemy się, jak wpłynie ono na naszą punktację w ramach kolejnej ewaluacji.”

„Firma UPM Raflatac była zaangażowana w opracowywanie i testowanie Circulytics 2.0, a jej przedstawiciele wchodzili w skład rady konsultacyjnej. Cieszę się, że końcowe oceny okazały się pozytywne i z niecierpliwością czekamy na kolejne kroki zmierzające do transformacji”- mówi Jarkko Havas, kierownik ds. analiz w Fundacji Ellen MacArthur.

UPM Raflatac jest sygnatariuszem The New Plastics Economy Global Commitment (Globalnego Zobowiązania w zakresie Gospodarki Tworzywami Sztucznymi), kierowanego przez Fundację Ellen MacArthur i członkiem sieci tej Fundacji.

Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracowała BZ

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>