August Faller z nową półformatową maszyną Koenig & Bauer
10 lis 2020 08:44

Zwiększenie rocznej produkcji opakowań kartonowych o ok. 20 proc. (z obecnych 850 mln do ponad 1 mld sztuk), poprawa wydajności i jakości realizowanych zleceń, szybsza obsługa klientów – to priorytetowe kwestie, jakie przyświecały drukarni August Faller z Łodzi przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w nową, półformatową maszynę offsetową. Siedmiokolorowa Rapida 76-7-LTTL ALV3 z dwiema wieżami lakierującymi rozpocznie tu pracę w 1. kwartale przyszłego roku. Jest to pierwsza maszyna marki Koenig & Bauer w łódzkim zakładzie August Faller.
August Faller to grupa poligraficzna zrzeszająca drukarnie z Niemiec, Polski, Danii i Węgier, specjalizująca się w obsłudze firm farmaceutycznych w zakresie opakowań, etykiet i ulotek. Drukarnia w Łodzi, koncentrująca działalność na opakowaniach kartonowych, powstała w 2013 r. i jest obecnie – jak zapewnia jej dyrektor Krzysztof Krupa – bardzo silną częścią struktur całego koncernu. „August Faller to rodzinna firma, która zaczynała od druków akcydensowych, by z czasem ukierunkować się na produkcję opakowań i etykiet, finalnie zawężając ją do obsługi rynku farmaceutycznego – mówi. – Dzięki temu udało jej się wyspecjalizować w asortymencie dla tego sektora, z uwzględnieniem wszystkich standardów i oczekiwań ze strony klientów. Nasze znaczenie w ramach całej grupy stale rośnie, czego najlepszym przykładem jest realizowana właśnie inwestycja m.in. w nową maszynę offsetową. Ma ona zwiększyć nasz potencjał wytwórczy do ok. 1 mld opakowań kartonowych rocznie, a kolejne podejmowane działania – nawet do 1,4 mld”.
Zakontraktowana przez firmę August Faller półformatowa Rapida 76-7-LTTL ALV3 to pierwsza tego typu konfiguracja w Polsce, stanowiąca część kompleksowego planu inwestycyjnego. Maszyna jest wyposażona w 7 zespołów drukujących, 2 wieże lakierujące (w tym UV), liczne systemy kontrolno-pomiarowe inline (QualiTronic CC + ErgoTronic CC, QualiTronic QualityPass, protokołowanie zgodne z ISO) oraz rozwiązania w zakresie logistyki stosu, dostosowane do całej linii logistycznej funkcjonującej w drukarni. „Maszyna powstawała w ścisłej współpracy z nami, dzięki czemu uwzględnia szereg oczekiwań z nią związanych – mówi Krzysztof Krupa. – Uważamy, że wybraliśmy najlepszą i najszybszą maszynę w swojej klasie, która znacząco zwiększy naszą wydajność, jak również podniesie jakość opakowań farmaceutycznych produkowanych przez polski oddział August Faller. Jej wyposażenie w siedem zespołów drukujących sprawia, że będziemy mogli wytwarzać produkty uwzględniające szerszy gamut kolorystyczny, zaś dwie wieże lakierujące to większe możliwości w zakresie uszlachetniania. Jest ona zatem bardzo przyszłościowym rozwiązaniem. Ważnym parametrem były też gabaryty samej maszyny, która – przy wielu agregatach – jest dość kompaktowa”.
Krzysztof Krupa podkreśla, że poza aspektami stricte technologicznymi o wyborze dostawcy nowej maszyny zdecydowała również zapowiadana przez Koenig & Bauer opieka posprzedażowo-serwisowa. Duże znaczenie miały też testy druku, wykonane w jej centrali w Radebeul. „Zabraliśmy na nie ze sobą nasze najtrudniejsze prace – mówi dyrektor polskiej drukarni August Faller. – Okazało się, że Rapida 76 radzi sobie z nimi bez problemu. Duże wrażenie zrobiły na nas liczne systemy kontrolno-pomiarowe działające w trybie inline oraz możliwość połączenia maszyny – poprzez specjalny moduł – z naszym systemem MIS. Nasi klienci, z uwagi na specyfikę samego produktu, jakim są opakowania farmaceutyczne, są bardzo wymagający. Mam na myśli z jednej strony oczekiwania odnośnie do jakości i terminowości, z drugiej – konieczność dostosowania się wszelkich norm związanych z tym typem produkcji. Maszyna Rapida 76 w pełni odpowiada tym wymaganiom i oczekiwaniom”.
„Cieszymy się, że o podpisaniu kontraktu przez August Faller zdecydowały z jednej strony zaawansowane rozwiązania technologiczne maszyny oraz jej konfiguracja pozwalająca na drukowanie z większą liczbą kolorów i uszlachetnianie inline, z drugiej zaś – zaoferowane warunki kompleksowej opieki posprzedażowej (uwzględniającej 3-letni kontrakt i zdalny serwis) oraz zakończone sukcesem, wymagające testy druku przeprowadzone w Radebeul” – dodaje Sylwester Piec, regionalny szef sprzedaży w firmie Koenig & Bauer (CEE).
„Nasz zakład jest polską filią August Faller, odpowiedzialną wyłącznie za produkcję opakowań kartonowych na leki – mówi Krzysztof Krupa. – Stanowimy zatem jej wschodnioeuropejski przyczółek, który z jednej strony wspiera niemiecką centralę przy dużych zamówieniach, z drugiej zaś – stanowi dla niej zabezpieczenie w kontekście ciągłości produkcji. Wiele prac, zwłaszcza przy bardzo dużych zamówieniach ze strony globalnych klientów, jakich obsługujemy, jest realizowanych jednocześnie w drukarniach August Faller w Polsce i w Niemczech”.
Potencjał produkcyjny łódzkiego zakładu systematycznie rośnie. „W ostatnich latach są to wzrosty skokowe – podkreśla dyrektor drukarni. – Nasza produkcja, realizowana na czterech maszynach półformatowych, zwiększyła się w latach 2018-2020 z 630 do 850 mln opakowań rocznie. W roku 2021, za sprawą inwestycji w niezwykle wydajną, wieloagregatową maszynę Rapida odnotujemy kolejny skok wydajnościowy, sięgający – jak zakładamy – 20 proc. Mamy nadzieję, że odczują to przede wszystkim nasi klienci, których będziemy w stanie obsłużyć sprawniej i szybciej”.


Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer