Trzy lata programu UPM Raflatac Biofore Site
18 lis 2020 11:35

Firma UPM Raflatac, globalny producent materiałów etykietowych, świętuje 3-lecie funkcjonowania programu Biofore Site. Wdrożony w 10 fabrykach należących do koncernu program zaowocował wieloma ulepszeniami, które pomagają umocnić pozycję UPM Raflatac jako lidera w dziedzinie zrównoważonego etykietowania.

Koncepcja Biofore Site wykorzystuje zestaw ok. 40 kryteriów oceny wydajności powiązanych z wytycznymi ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i zgodnych z zasadami odpowiedzialności UPM przewidzianymi na 2030 rok. Karta wyników zapewnia każdemu z zespołów w fabrykach UPM Raflatac elastyczność przy tworzeniu indywidualnych „map drogowych” osiągania ich celów Biofore Site.

Karta wypełniana co roku w każdym z zakładów dotyczy zarówno standardowych kryteriów zrównoważonego rozwoju (takich jak produkcja odpadów, zużycie energii i poziom bezpieczeństwa), jak również mniej konwencjonalnych: zakresu zrównoważonych działań dostawców, szans rozwoju zapewnianych pracownikom, zaangażowania w działalność społeczną oraz miar zróżnicowania.

Klienci, właściciele marek i dostawcy chcą mieć pewność, że w ramach swych łańcuchów dostaw współpracują z odpowiedzialnymi podmiotami, a koncepcja Biofore Site to sposób naszej firmy na rozliczanie i poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z naszymi celami na 2030 rok - mówi Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w UPM Raflatac. - Biofore Site jest wyjątkowy w branży etykiet samoprzylepnych i stanowi świetny sposób na pokazanie, dlaczego jesteśmy preferowanym partnerem przy tworzeniu etykietowych rozwiązań dla bardziej inteligentnej przyszłości.

Zespoły fabryczne wypełniły swoje pierwsze karty wyników w 2016 r., a do końca bieżącego roku dostarczą dane za 2020 rok. Jak dotychczas program pozwolił na znaczny postęp, by wymienić tylko:

- 4 fabryki, które pozbyły się wysypisk odpadów, a 2 kolejne bliskie tego celu;

- 4 fabryki zasilane energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Fabryka Mills River w USA to pierwszy zakład produkcyjny w stanie Karolina Północna, który pozyskuje energię wyłącznie z takiego źródła;

- wszystkie 10 fabryk z certyfikatami ISO 140001 (dotyczącym systemów zarządzania środowiskowego) oraz ISO 9001 (dotyczącym zarządzania jakością) przyznanymi przez niezależne jednostki certyfikujące;

- 5 fabryk z certyfikatem ISO 22000 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Dodatkowo zespoły UPM Raflatac zrealizowały dziesiątki projektów w skali lokalnej, począwszy od modernizacji oświetlenia na LED i wymiany instalacji grzewczej oraz rozdrabniaczy do odpadów, po zakładanie przyfabrycznych pasiek i oczyszczanie szlaków wodnych. Globalna pandemia COVID-19 ograniczyła niestety możliwość uczestniczenia w tegorocznych projektach większej grupy wolontariuszy.

Dzięki tym projektom i niekończącemu się dialogowi z pracownikami podtrzymujemy rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju w naszej firmie - mówi Laura Cummings, dyrektor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w UPM Raflatac. - Głównym celem programu Biofore Site jest sprawienie, by zrównoważony rozwój stał się bardziej namacalny dla naszych pracowników.

Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracował TK