Firma Epson na prestiżowej Liście A
15 sty 2021 11:42

Epson po raz pierwszy znalazł się na prestiżowej Liście A – jej autorzy docenili fakt, że firma jest liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i ochronie bezpieczeństwa wody. Jest to tworzone przez CDP (Carbon Disclosure Project) – organizację non-profit o zasięgu światowym – zestawienie korporacji kierujących się w działalności zasadami zrównoważonego rozwoju. CDP jest charytatywną organizacją niekomercyjną, która prowadzi globalny system udostępniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów, pomagając im w zarządzaniu i zrozumieniu wpływu ich działań na środowisko.

Dla światowej gospodarki CDP wyznacza złoty standard sprawozdawczości na temat środowiska, ponieważ dysponuje najobszerniejszym zestawem danych dotyczących działań przedsiębiorstw i miast. Do oceny przedsiębiorstw CDP stosuje szczegółową i niezależną metodologię, przyznając punktację od A do D – na podstawie kompleksowości ujawniania, świadomości zagrożeń środowiskowych i zarządzania nimi oraz prezentowania w działaniu najlepszych praktyk związanych z przywództwem środowiskowym takich jak ustalanie ambitnych i istotnych celów. Epson w pełni rozumie znaczenie działań środowiskowych i przejrzystości procesu decyzyjnego, wymaganych przez CDP, i nieustannie dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko, zgodnie ze swoją długoterminową polityką.

Jak powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. CSR w Epson Europe: Dla firmy Epson jest to istotny i znaczący certyfikat. Znalezienie się na liście CDP pomaga nam odnaleźć nowe możliwości działań w zakresie ochrony klimatu i środowiska, których wymagają nasi inwestorzy i klienci na całym świecie. Spośród 5800 ocenianych w 2020 roku przez  CDP firm Epson jest jedną z nielicznych, które uzyskały podwójne oznaczenie A. Ta prestiżowa lista stanowi mocny sygnał dla naszych klientów poszukujących produktów i usług przyjaznych dla środowiska, a także dla naszych partnerów biznesowych i inwestorów.

Epson dąży do osiągnięcia opracowanej przez siebie Wizji Środowiskowej 2050. Wykorzystuje skuteczne, funkcjonalne i precyzyjne technologie, podejmując dynamiczne działania w celu zmniejszenia wpływu swoich produktów i operacji biznesowych na środowisko w każdym miejscu łańcucha wartości. W październiku 2019 roku firma potwierdziła przyjęcie zaleceń Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) i uważa, że obecność na liście A jest wynikiem ścisłego przestrzegania wymogów CDP dotyczących zaleceń TCFD.

Pełna metodologia i kryteria Listy A są dostępne w na stronie internetowej CDP: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

CSR i środowisko w firmie Epson https://global.epson.com/SR/

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson