Automatyzacja wykańczania zaczyna się od impozycji
9 lut 2021 11:59

W ofercie Duplo jakiś czas temu pojawiło się oprogramowanie do automatycznej impozycji - Ultimate Impostrip. Ma ono w jeszcze większym stopniu zautomatyzować pracę drukarni dzięki automatycznej impozycji plików do druku. Film obrazujący jego działanie można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Yh4QCqNpEa8

Dzięki oprogramowaniu do automatycznej impozycji Ultimate Impostrip - jak podaje Duplo - w prosty sposób użytkownicy mogą przygotować prace do druku, nie korzystając z niejednokrotnie bardzo drogich programów do impozycji innych producentów. Zastosowanie  oprogramowania – jak zapewnia firma – nie tylko znacznie skraca czas i redukuje liczbę osób zaangażowanych w proces impozycji plików do druku, ale także pozwala reagować na ewentualne zmiany, jakie klienci chcą wprowadzić w ostatniej chwili, co pozwala na pełną elastyczność drukarni oraz na dotrzymywanie przez nią nawet najbardziej napiętych terminów realizacji zleceń.

Program do impozycji Ultimate Impostrip umożliwia podgląd prac w czasie rzeczywistym, co sprawia, że jego użytkownik natychmiast widzi wszelkie zmiany wprowadzane do danej pracy. Pozwala to zaoszczędzić czas i ogranicza lub zupełnie eliminuje tworzenie wydruków próbnych. Z kolei szablony impozycji pozwalają pracownikom na wielokrotne wprowadzanie tych samych lub podobnych ustawień dla każdego nowego zadania. Oprogramowanie – jak zapewnia dostawca - jest w pełni kompatybilne z urządzeniami Duplo z serii Docucutter: DC-618, DC-646 i DC-746. Wpływa ono również na zwiększenie wydajności pracy tych urządzeń do finishingu, a przez to na realizację jeszcze większej liczy zleceń. Ma pozytywny wpływ także na jakość końcowych produktów, redukuje ilość odpadów, skraca czas wykonania zlecenia.

Działanie oprogramowania – jak zapewnia producent – jest bardzo proste. Programując konkretną pracę (np. wizytówki) w oprogramowaniu sterującym urządzeniami Duplo Docucutter, tworzy się automatycznie jej szablon. Numer zadania to numer kodu kreskowego, który zostaje jej nadany. Po zapisaniu danego zadania następuje eksport pliku w formacie XML. Następnie użytkownik urządzenia Docucutter (również z oferty Duplo) tworzy folder z konkretnymi pracami, np. wizytówkami, pocztówkami, ulotkami. Cały proces przebiega na pracy na hot folderach.

W innym folderze automatycznie zapisywać się będą prace już gotowe do wydruku - z kodami kreskowymi, znacznikami korekcji przesunięcia obrazu itp.

W tym momencie – mówi Gabriela Swat - uruchamiając oprogramowanie Ultimate Impostrip i importując plik XML (uzyskany z oprogramowania Docucuttera), w prosty sposób uzyskujemy szablon dwustronny do wizytówek, ze szczegółami danego zadania. Następnie otwieramy „hot folder”, w którym wskazujemy ścieżkę dostępową do plików wsadowych z grafiką „input” i wyjściowych „gotowych do wydruku pdf”, po czym wskazujemy szablon, zapisujemy go i przechodzimy do monitorowania pracy. Po zaledwie kilku sekundach plik z impozycją jest gotowy do druku, wraz z kodem kreskowym, znacznikami korekcji i marginesami cięcia.

Opracowano na podstawie informacji firmy Duplo Polska