Farby graficzne w świecie pełnym marek
27 kwi 2021 10:53

Peter Wülfert – technical director Sheetfed/OPV Offset Global w firmie Sun Chemical wystąpił jako ekspert z ramienia Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Farb i Maszyn Poligraficznych (VdL) podczas sesji konferencyjnej drupa cube, towarzyszącej targom internetowym virtual.drupa 2021. Jego prezentacja, zatytułowana „Farby graficzne w świecie pełnym marek”, została przygotowana we współpracy z przedstawicielami innych dostawców, a dotyczyła wyzwań, jakie towarzyszą właścicielom marek, drukarniom i projektantom opakowań w otaczającym nas świecie. Jej tematami przewodnimi były takie zagadnienia jak: atrakcyjność opakowań (osiągana poprzez wysoką jakość druku czy wprowadzanie efektów specjalnych), ich bezpieczeństwo dla użytkowników oraz proekologiczność. Wystąpienie zwieńczyła sesja pytań i odpowiedzi.
Drupa cube to projekt organizatorów targów drupa, który we wcześniejszych, „stacjonarnych” ich odsłonach miał charakter dedykowanych sesji panelowych, odbywających się w specjalnie przygotowanej przestrzeni konferencyjnej. W obecnej, wirtualnej odsłonie wystawy wydarzenie zostało przeniesione do internetu, jednak jego formuła była podobna. Uwzględniała wystąpienia ekspertów branżowych, na co dzień związanych z organizacjami i stowarzyszeniami poligraficznymi, jak też producentami maszyn, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. Wśród zaproszonych gości znalazł się Peter Wülfert – technical director Sheetfed/OPV Offset Global w firmie Sun Chemical.

Atrakcyjność opakowania jednym z czynników zwiększających sprzedaż
Swoją prezentację rozpoczął od wskazania czynników wpływających na atrakcyjność opakowania, także w kontekście ich postrzegania przez konsumentów. Przytoczył badania rynkowe wskazujące, że nawet 70 proc. decyzji zakupowych jest podejmowanych przez klientów już w punkcie sprzedaży, co może wskazywać, że w dużym stopniu wpływ na nie ma opakowanie danego produktu. Tu zaś – jak podkreślał prelegent – istotne są jego cechy wizualne czy dotykowe, ale też funkcjonalność bazująca na interakcji z konsumentem poprzez rozwiązania takie jak efekty specjalne osiągane dzięki światłu (fluorescencyjność, hologramy itd.), kody QR, rozszerzona rzeczywistość, farby termochromowe czy elektronika drukowana. Duże znaczenie mają też parametry techniczne – stabilność kolorystyczna w kontekście nadruku nanoszonego na opakowania wykonane z różnych podłoży i materiałów (niezwykle istotna zwłaszcza dla właścicieli marek), trwałość zastosowanych farb, ich właściwości barierowe (ważne przy opakowaniach spożywczych) oraz skuteczność w kontekście ochrony marki. Wszystkie te czynniki przekładają się na jakość opakowania, ta zaś decyduje w dużym stopniu o jego atrakcyjności (nie tylko wizualnej), a w konsekwencji – o sukcesie sprzedażowym.

Zadanie przed producentami farb: właściwa receptura; proekologiczność i bezpieczeństwo wśród priorytetów
W tym kontekście – zdaniem Petera Wülferta – znacząca rola przypada producentom farb graficznych, które znajdują zastosowanie w branży opakowaniowej. Ich receptury powinny bowiem uwzględniać różne aspekty działania z jednej strony właścicieli marek, z drugiej – drukarń i przetwórców, realizujących zlecone przez nich prace. Kluczem do sukcesu jest – jak podkreślał prelegent – znalezienie właściwej odpowiedzi na potrzeby i wymagania współczesnych konsumentów.
Peter Wülfert wskazywał kwestię bezpieczeństwa, istotną zwłaszcza przy opakowaniach spożywczych. Tu ramy działania wyznaczają z jednej strony – przepisy krajowe, z drugiej – wytyczne wprowadzane przez stowarzyszenia producentów farb czy właścicieli marek. Konsumenci z kolei, poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem, coraz częściej zwracają uwagę na proekologiczność różnych rozwiązań opakowaniowych. Tu producenci farb mają również wiele do zaoferowania, gdyż – zdaniem Petera Wülferta – ich produkty są jednym z głównych czynników decydujących o neutralności czy przyjazności opakowania dla środowiska. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza do oferty farby i lakiery wpływające na niższy ślad węglowy, bazujące na biosurowcach czy też odzyskiwalne. Ich receptury muszą zatem – jak podkreślał prelegent – uwzględniać takie parametry jak: możliwość odbarwiania (usuwania farby z podłoży papierowych i foliowych), zastosowanie odnawialnych surowców, kompostowalność i biodegradowalność oraz możliwość zredukowania ilości zużywanej energii, generowanych odpadów i innych surowców niezbędnych do produkcji opakowania.
Podsumowując swoją prezentację Peter Wülfert podkreślił, że współczesny świat pełen markowych produktów oczekuje znacznie więcej niż tylko wysokiej jakości kolorów. Z tego względu producenci i dostawcy farb powinni być włączani w projekty związane z powstawaniem opakowania już na ich wczesnym etapie.
Cieszymy się, że wiedza i doświadczenie naszych pracowników są dostrzegane przez organizatorów różnych wydarzeń branżowych, zarówno globalnych, jak i krajowych – mówi Piotr Góral, kierujący polskim oddziałem Sun Chemical. – Tym razem do udziału w projekcie drupa cube został zaproszony niekwestionowany autorytet w dziedzinie farb drukarskich – Peter Wülfert, związany z naszą firmą od kilkudziesięciu lat. Wspólnie z przedstawicielami innych producentów przygotował on bardzo ciekawą merytorycznie prezentację, która w wielu aspektach może być punktem wyjścia do dalszych dyskusji nad problematyką opakowań. Uwzględniała bowiem kluczowe zagadnienia związane z projektowaniem, produkcją, ale też recyklingiem produktów opakowaniowych, bazujących na różnych podłożach. Mamy nadzieję, że poruszone podczas niej aspekty znajdą swój ciąg dalszy, także w rozmowach z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi. Z pewnością będziemy do nich nawiązywać także podczas lokalnych, organizowanych w Polsce wydarzeń branżowych o charakterze targowym i konferencyjnym.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical