Wyniki firmy Heidelberg przewyższają prognozy
29 kwi 2021 09:20

Według wstępnych danych wyniki finansowe firmy Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przekroczyły prognozy w zakresie sprzedaży netto i marży operacyjnej za rok obrotowy 2020/2021.

Dobry koniec ostatniego kwartału pozwolił wygenerować sprzedaż na poziomie około 1,913 mld euro, co oznacza wynik wyższy od prognozowanego przedziału 1,85-1,90 mld euro. Ze względu na rosnący popyt, zwłaszcza w Chinach i niektórych częściach Europy, a w ostatnim kwartale także w USA, pod koniec roku obrotowego napływające zamówienia wzrosły do ​​ poziomu około 2,0 mld euro. Tylko w czwartym kwartale wartość zamówień wzrosła z 462 mln euro do 579 mln euro, porównując z tym samym kwartałem ubiegłego roku. W ten sposób portfel zamówień wzrósł do poziomu 636 mln euro, co stanowi dobrą podstawę dla nowego roku finansowego.

Dzięki mocnej końcówce kwartału byliśmy w stanie kontynuować wzrost wolumenu biznesowego od czasu dołka wywołanego pandemią - powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga i dodał: Dobra koniunktura w regionach utwierdza nas w przekonaniu, że w przyszłości będziemy mogli realizować wzrostowy trend sprzedaży netto oraz marży.

W wyniku pozytywnych efektów programu transformacji oraz wyższego wolumenu sprzedaży w ostatnim kwartale, rentowność operacyjna przekroczyła prognozy. EBITDA z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji w roku obrotowym 2020/2021, wynosząca 146 mln euro, była znacznie wyższa niż w roku poprzednim (102 mln euro). Marża EBITDA na poziomie około 7,6 procent przekroczyła prognozowany poziom 7 procent, mimo że spodziewany dochód ze sprzedaży gruntu na terenie Wiesloch zostanie rozliczony dopiero w nowym roku obrotowym.

Konsekwentna i szybka realizacja programu transformacji ustabilizowała Heidelberg podczas pandemii, a wraz z nadchodzącym ożywieniem na rynku stanowi podstawę do rentownego wzrostu - powiedział Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy firmy.

Zgodnie z oczekiwaniami, wstępny wynik po opodatkowaniu w roku obrotowym 2020/2021 znacznie poprawił się w ujęciu rok do roku. Ze względu na korzystny ostatni kwartał oczekuje się, że strata będzie niższa niż wcześniej przewidywano. W szczególności dzięki gwałtownemu spadkowi kapitału obrotowego netto i dochodów z zarządzania aktywami w okresie sprawozdawczym wolne przepływy pieniężne za cały rok obrotowy będą wyraźnie dodatnie, a zadłużenie finansowe netto utrzyma się na niskim poziomie. 9 czerwca 2021 r. spółka opublikuje sprawozdanie finansowe i raport roczny za rok obrotowy 2020/2021.

 Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg