Arctic Paper silniejszy niż w ostatnich latach
11 maj 2021 08:47

W pierwszym kwartale wzrosła sprzedaż papieru i umacnialiśmy naszą pozycję rynkową w porównaniu do poprzedniego kwartału stwierdził Michał Jarczyński, prezes zarządu  Arctic Paper SA.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2021 wyniosły 782,8 mln PLN (172,2 mln EUR1). Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 72,2 mln PLN (15,9 mln EUR1). Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 43,2 mln PLN (9,5 mln EUR1), a zysk netto 32,3 mln PLN (7,1 mln EUR1).

Widoczna była kontynuacja pozytywnego trendu na rynku po spowolnieniu związanym z pandemią przy opóźnionym skutku wzrostu cen celulozy ze względu na warunki kontraktów.

Odnotowano wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 94 proc. w segmencie papieru i wzrost sprzedaży w segmencie papieru opakowaniowego.

Nowa pięcioletnia umowa dot. finansowania na łączną kwotę 300 mln PLN została zawarta na bardziej korzystnych warunkach.

Utworzono w Grupie nową strategiczną jednostkę badawczo-rozwojową w celu przyspieszenia rozwoju segmentu opakowań.

Wraz ze wzrostem cen celulozy zmienia się równowaga pomiędzy segmentami celulozy
i papieru, ale korzyści płynące z połączenia tych dwóch segmentów w ramach Grupy pozostają znaczące –
ocenia Michał Jarczyński.

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper SA (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper SA posiada 51 proc. udziałów.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

1 Arctic Paper SA raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał