Dotacje do 85 proc. na system HiFlow MIS/MES
14 maj 2021 12:53

Firma HiFlow Solutions informuje o nowej możliwości dofinansowania zakupu i wdrożenia cyber-fizycznych systemów informatycznych, jakim jest m.in. system HiFlow dla drukarń i producentów opakowań.

HiFlow to system zarządzania klasy MIS i MES wyposażony w sensory zainstalowane w maszynach, które umożliwiają porównanie rzeczywistej produktywności z kalkulacjami ofertowymi w produkcji opakowań i etykiet oraz w drukarniach. Firmy decydujące się na wdrożenie takiego systemu będą mogły pozyskać dofinansowanie nawet do wysokości 85 proc. kosztów wdrożenia, licencji oraz niezbędnego sprzętu elektronicznego. To za sprawą uruchomienia przez PARP nowego pilotażowego programu wsparcia, którego celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Firma HiFlow Solutions zachęca do bezpłatnych konsultacji z jej specjalistami, które umożliwią wstępną ocenę kwalifikacyjną do otrzymania powyższego wsparcia. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie https://hiflowsolutions.pl/dotacje-na-hiflow/