Webinarium Konica Minolta i Avery Dennison
21 maj 2021 14:41

Jak wynika z najnowszego raportu firm Konica Minolta i Avery Dennison, prawie 75 proc. producentów żywności stwierdza, że etykieta jest ważnym elementem wizerunku marki i musi być spójna z jej identyfikacją wizualną. 70 proc. firm zgadza się z opinią, że etykieta wyróżnia produkt spośród innych towarów na półce.

Przekonanie o wzroście rynkowego znaczenia etykiety i chęć poznania potrzeb lokalnych marek w zakresie druku etykiet skłaniają do przyjrzenia się tematowi bliżej. Polscy konsumenci w coraz większym stopniu przywiązują wagę do czytania etykiet. Oprócz analizowania składów żywności czy zwracania uwagi na walory ekologiczne, coraz częściej podejmując decyzje zakupowe biorą pod uwagę lokalne pochodzenie produktu. Chętniej sięgają po towary wytworzone w Polsce lub wręcz w konkretnym regionie.

20 maja odbyło się wirtualne spotkanie zorganizowane przez firmy Konica Minolta i Avery Dennison. Podczas webinarium prelegenci zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Badania zostały zrealizowane na próbie 300 lokalnych producentów żywności i pogłębione 20 wywiadami jakościowymi. Opracowany na podstawie badania raport ukazuje kondycję rynku oraz trendy i możliwości w zakresie produkcji etykiet.

Podczas webinarium najistotniejsze wnioski z badania zaprezentowali: Magdalena Raczyńska, marketing program manager, Konica Minolta Business Solutions Polska; Jarek Krasnodębski, industrial printing key account manager, Konica Minolta Business Solutions Polska oraz reprezentujący firmę Avery Dennison Artur Olszewski, senior sales representative NEE.

Idea badania zrodziła się z obserwacji i ciekawości. Podczas wspólnej dyskusji na temat branży opakowaniowej i etykiet oraz trendów i kierunków rozwoju zwróciliśmy uwagę na producentów lokalnych oraz marki lokalne. Produkty i marki tego typu pojawiają się coraz częściej w naszych sklepach, a my jako konsumenci coraz częściej po nie sięgamy  – mówił Artur Olszewski, przybliżając słuchaczom genezę badania.

Uczestnicy spotkania mieli szansę poznania szczegółowych wyników badań, w tym dowiedzenia się między innymi, które z opakowań są najpopularniejsze wśród przedsiębiorców, kto w strukturze firmy jest odpowiedzialny za projekt etykiety, jakie czynniki motywują lokalnych wytwórców do wprowadzania innowacji i zmian w etykietach oraz kiedy i w jaki sposób drukarnia może wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w zakresie etykiet.

Zlecając raport postanowiliśmy poznać potencjał kryjący się za markami lokalnymi, którego z perspektywy produkcji etykiet nie należy bagatelizować. Obie nasze firmy jako globalni gracze, jako liderzy swojej części rynku chcą przyjrzeć się tej branży, aby wyjść poza pewną statyczną relację, redefiniować pojęcie klienta końcowego i skoncentrować się na klientach naszych klientów – podkreślił Jarek Krasnodębski.

Jak pokazały wyniki, ponad 74,5 proc. przedsiębiorców uczestniczących w badaniu wybiera dla swoich produktów opakowania z tworzyw sztucznych, a na wybór opakowań z tektury decyduje się 42,6 proc ankietowanych. Opakowania wykonane z drewna lub metalu cieszą się najmniejszą popularnością (odpowiednio 3,6 proc. i 7,6 proc.).

Obserwując korelację wyboru materiału oraz branży, w której działa przedsiębiorca możemy zaobserwować, że szkło wybierają najczęściej producenci napojów oraz przetwórcy owoców i warzyw, wskazując, że opakowania szklane wpisują się w trendy proekologiczne. Na opakowaniach szklanych wykorzystywane są zawsze etykiety samoprzylepne.

Respondenci zapytani o ewentualne zmiany w zakresie rodzaju wykorzystywanych materiałów opakowaniowych jedynie w 3,6 proc. potwierdzili taką możliwość. Ponad połowa przedsiębiorców zdecydowanie nie zamierza wprowadzać tego rodzaju zmian. Dla 85 proc. badanych najważniejszy powód, dla którego obecne materiały mogłyby zostać zastąpione innymi, jest związany z recyclingiem.

Z mojego punktu widzenia również warte zauważenia są względy estetyczno-marketingowe, które jako powód do zmian wskazało 20 proc. respondentów, co pokazuje, że bardzo mocno rośnie świadomość, jaką funkcję pełni etykieta, jaka jest jej ważność, jej siła i jaki przekaz marketingowy może za sobą nieść – wskazała Magdalena Raczyńska.

Blisko połowa uczestników ankiety była zgodna co do funkcji, jaką pełni etykieta. Jak wynika z odpowiedzi, musi być ona spójna z identyfikacją wizualną marki (55 proc.), powinna podnosić atrakcyjność produktu (42,5 proc), jest ważnym elementem wizerunku marki (57,5 proc.) i wyróżnia produkt spośród innych podobnych (48,4 proc.).

Respondenci zapytani o wsparcie przy projektowaniu etykiety wskazali istotną rolę drukarni – co trzecia firma korzysta z jej pomocy na tym etapie (33,9 proc.). Samodzielność zadeklarowała blisko połowa uczestników – 46,5 proc. osób wskazało, że za cały proces druku odpowiada wewnętrzny dział marketingu lub dział handlowy ich firmy.

W części badania dotyczącej częstotliwości i rodzaju zamówień okazało się, że prawie 2/3 ankietowanych firm zleca druk etykiet przynajmniej raz w miesiącu, 24,6 proc. robi to 1-2 razy na kwartał, a rzadziej niż raz w roku jedynie 0,4 proc. Większość z nich drukuje przynajmniej dwa rodzaje etykiet, przy czym 27 proc. zamawia powyżej 20 rodzajów. Zamawiane etykiety różnią się w 88,2 proc. treścią, w 59,3 proc. grafiką, w 49 proc. kształtem, a w 20,6 proc. rodzajem podłoża.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Konica Minolta