SGP rozszerza program certyfikacji
24 maj 2021 10:50

Firma Sustainable Green Partnership zamierza uruchomić swój system certyfikacji dla drukarń spoza Ameryki Północnej, w związku z tym poszukuje kandydatów – drukarń, które chcą wziąć udział w pilotażowym programie rozszerzenia certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Do tej pory certyfikaty zrównoważonego rozwoju przyznawano drukarniom w Ameryce Północnej ze względu na specyfikę procesu audytu. Jednak wraz z wyzwaniami ubiegłego roku oraz rozwojem możliwości oceny i weryfikacji zdalnej podjęto decyzję o rozszerzeniu programu i objęciu jego zasięgiem również innych rejonów świata.  W ramach programu drukarnie rejestrują swoje pomiary w opartej na chmurze platformie SGP Impact Tracker, która jest jednocześnie dostępna dla niezależnych audytorów obsługujących proces.

Audytor wiodący, Wendy Nadan mówi: W 2018 roku firma SGP uruchomiła platformę SGP Impact Tracker. Dzięki ulepszonym funkcjonalnościom rozwiązanie zapewnia przeprowadzenie wirtualnego audytu, tak potrzebnego w aktualnej sytuacji. Ponownie przemyśleliśmy kwestię rozszerzenia certyfikacji SGP na bardziej odległe kraje. Zaczynając od wstępnego spotkania aż po przegląd dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, można przeprowadzić cały proces za pośrednictwem telekonferencji z lokalnym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju. W ten sposób każdy zakład może spełnić oczekiwania audytu, tak jakby audytor SGP był fizycznie obecny na miejscu.

Inicjatywa certyfikatu istnieje od 2008 r., a jej popularność rośnie wraz ze wzrostem znaczenia idei zrównoważonego rozwoju i zainteresowaniem ze strony drukarń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przewodnicząca komitetu technicznego Marci Kinter mówi: SGP otrzymało szereg próśb o certyfikację od drukarń z Azji i Europy. Dzięki możliwościom narzędzia SGP Impact Tracker i zmienionym kryteriom certyfikacji będziemy w stanie przetestować rozszerzenie certyfikacji na rynku globalnym.

Program pilotażowy ma zostać uruchomiony w październiku bieżącego roku, a wnioski mają być analizowane w sierpniu, po opublikowaniu kryteriów na następne pięć lat programu. Na lipiec planowane jest zorganizowanie seminarium internetowego dla zainteresowanych drukarń. Będzie to czwarta weryfikacja kryteriów uwzględniająca zmiany w ustawodawstwie. W przypadku publikacji pojawi się też wezwanie do zgłaszania uwag przed przyjęciem kryteriów obowiązujących do 2026 r.

Drukarnie rozważające zgłoszenie wniosku muszą mieć silną, stabilną pozycję rynkową. Wymogiem jest również wybór osoby, która  poprowadzi proces przez sześć miesięcy w roku, w którym zbierane są wymagane dane. Częścią tego procesu jest powołanie komitetu ds. zrównoważonego rozwoju w danym zakładzie. Pomocne w tym obszarze będzie wdrożenie programu zarządzania środowiskowego takiego jak ISO 14001.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Business