Sun Chemical dla druku proekologicznych opakowań kartonowych
24 maj 2021 12:47

Sun Chemical nieustannie wprowadza do swojej oferty kolejne rozwiązania, skierowane na rynek opakowań kartonowych drukowanych w technice offsetu arkuszowego. Zgodnie z wytycznymi firmy (zbieżnymi m.in. z agendą ONZ, dotyczącą zrównoważonego rozwoju w skali globalnej), w coraz większym stopniu zwraca ona przy ich recepturowaniu uwagę nie tylko na wysoką jakość produkcji realizowanej z udziałem jej farb czy lakierów, ale też na ich proekologiczność.
Nasza firma od wielu lat przykłada dużą wagę do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie swojej działalności – mówi Piotr Góral, kierujący polskim oddziałem Sun Chemical.Stąd stworzenie własnych wytycznych w tym obszarze, które znajdują praktyczne odzwierciedlenie we wszystkich naszych produktach. Jednym z segmentów rynkowych, gdzie proekologiczność oraz jakość i wydajność muszą iść ze sobą w parze, są opakowania kartonowe, choćby te dedykowane produktom spożywczym. Tworząc nowe farby, powłoki czy inne rozwiązania, musimy brać pod uwagę szereg parametrów, także w odniesieniu do rynków krajowych, na które trafiają. Stąd kompleksowa strategia związana z tymi aspektami w naszej działalności.

Duży potencjał proekologicznych kartonów opakowaniowych

Z myślą o odbiorcach z segmentu opakowań kartonowych Sun Chemical stworzył dedykowaną stronę https://www.sunchemical.com/poweroffoldingcartonpackaging/, na której zaprezentowane zostały różne aspekty proekologicznego podejścia firmy do tego segmentu rynkowego. Wśród wytycznych, jakie Sun Chemical wymienia w kontekście wprowadzania na rynek proekologicznych rozwiązań, także dedykowanych produkcji opakowań kartonowych, są m.in.: zarządzanie ryzykiem, większa przyjazność dla środowiska, a także proaktywne działania podejmowane wspólnie z innymi dostawcami, klientami oraz stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, promujące stosowanie tzw. najlepszych praktyk. Firma stworzyła też własną agendę, uwzględniającą szereg działań, jakie zamierza wdrożyć i zrealizować do 2030 r. w obszarze opakowań różnego typu. Jest ona dostępna pod adresem https://www.sunchemical.com/2030sustainabilityagenda/
Zdaniem Sun Chemical przyspieszenie prac nad rozwiązaniami opakowaniowymi zgodnymi z polityką zrównoważonego rozwoju, obserwowane w ostatnich latach, to efekt zmian na rynku konsumentów i większej ich świadomości odnośnie do kwestii środowiskowych. Na ten trend – mówi Sławomir Gulczyński, dyrektor wsparcia sprzedaży  – zareagowali właściciele marek, którzy zaczęli wdrażać własne programy zrównoważonego rozwoju, uwzględniające także kwestie projektowania i produkcji opakowań. Wobec tych zmian nie mogli pozostać obojętni dostawcy materiałów eksploatacyjnych, wykorzystywanych przy wytwarzaniu i zadrukowywaniu opakowań. Sun Chemical był jednym z pionierów w powszechnym wprowadzaniu proekologicznych elementów, takich jak biosurowce czy materiały pochodzące z recyklingu, w recepturowanych i produkowanych przez nas farbach, lakierach i powłokach.

Opakowania spożywcze jednym z kluczowych kierunków rozwoju

Przykładem rozwiązania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom współczesnych właścicieli marek z rynku spożywczego jest farba SunPak DirectFood Plus. Jak podkreśla Sun Chemical, pozwala ona utrzymać najwyższy poziom wydajności i zapewnia trwałość reprodukowanych kolorów. Może być stosowana w opakowaniach, w których zadrukowane podłoże ma bezpośredni kontakt ze znajdującą się w środku żywnością. To ważny aspekt w sytuacji, gdy znacząco wzrosło zapotrzebowanie na produkty gastronomiczne oferowane na wynos oraz spożywane w punktach typu drive-thru.
Jak zauważa firma, producenci opakowań gastronomicznych coraz częściej poszukują rozwiązań, w których tworzywa sztuczne można by zastąpić kartonem bazującym na włóknach i dodatkowo wyposażonym w barierę funkcjonalną. Tu - zdaniem Sun Chemical - optymalnym wyjściem jest zastosowanie, wspólnie z farbami SunPak DirectFood Plus, wodnej powłoki SunStar Direct Food Contact. Zwiększa ona proekologiczność całego rozwiązania, gdyż zużyte opakowanie można poddać odzyskowi w standardowych liniach, dedykowanych podłożom papierowym.
Innym istotnym trendem jest zastosowanie w produkcji opakowań farb offsetowych o niskim stopniu migracji. Tu firma Sun Chemical ma do zaoferowania serię SunPak FSP, która bazuje na biosurowcach i wyznacza – jej zdaniem – zupełnie nowe standardy w zakresie proekologiczności opakowań kartonowych. Farby SunPak FSP są zgodne ze wszystkimi istniejącymi przepisami dotyczącymi produkcji opakowań na żywność.

Ekologiczne i energooszczędne

Niedawno Sun Chemical wprowadził na rynek lakier o wysokim połysku UV – SunCure 44HC150, w 25 proc. składający się z substancji bioodnawialnych oraz w 12 proc. z materiałów konsumenckich poddanych recyklingowi. Jak podaje firma, uzyskał on bardzo pozytywne opinie podczas fazy testowania u wielu jej aktualnych klientów i jest już dostępny na rynku europejskim. Sun Chemical podkreśla, że jest to rozwiązanie przełomowe, gdyż SunCure 44HC150 to pierwszy produkt w jej ofercie o tak znaczącym udziale biosurowców i materiałów z recyklingu.

Firma jest również aktywna w obszarze energooszczędnej technologii utrwalania LED. Niedawno wprowadziła na rynek udoskonaloną serię offsetowych farb arkuszowych SunWave Lumina  UV LED. Obecnie zaś firma przygotowuje się do wprowadzenia na rynek wysokowydajnych farb offsetowych LED, dedykowanych opakowaniom, które spełniają standardy  dotyczące żywności. Sun Chemical zapewnia, że poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem konsumentów będą one oferować niższy ślad węglowy, wyższą energooszczędność i lepszą jakość reprodukcji.
Jak widać na powyższych przykładach, mamy wiele do zaoferowania w kontekście współczesnych rozwiązań opakowaniowych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom właścicieli marek oraz konsumentów. Ekologia, bezpieczeństwo, wydajność, jakość, atrakcyjność opakowania – wszystkie te elementy bierzemy pod uwagę tworząc receptury naszych farb, lakierów, powłok i innych elementów znajdujących zastosowanie w tym segmencie rynkowym. Zapraszamy zatem do kontaktu i do współpracy wszystkich producentów i wytwórców opakowań, dla których ważne są idee związane z polityką zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym i wspólnej dbałości o „zieloną” przyszłość naszej planety – podsumowuje Piotr Góral.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical