Intergraf i FTA Europe publikują wytyczne dla drukarzy opakowań
27 maj 2021 09:24

Efektem współpracy federacji Intergraf i FTA Europe, stowarzyszenia reprezentującego europejski przemysł druku fleksograficznego, jest najnowszy z serii dokumentów z wytycznymi dotyczącymi materiałów wchodzących w kontakt z żywnością, zatytułowany „Intergraf and FTA Europe Guide to Applying Food Contact Materials Legislation”. Przewodnik jest skierowany do firm poligraficznych i przetwórczych produkujących opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością i jest publicznie dostępny na stronie internetowej Intergraf.
Oba podmioty wspólnie przygotowały przewodnik po obowiązujących przepisach i podstawowych wymaganiach prawnych dla drukarń opakowań do żywności, aby pomóc im w wykazaniu, że działają zgodnie z przepisami legislacyjnymi. Dokument należy traktować jako zbiór podstawowych wskazówek dotyczących najlepszych praktyk, których powinni przestrzegać wszyscy drukarze.

Niezależnie od swej wielkości wszyscy producenci w całym łańcuchu dostaw materiałów do kontaktu z żywnością muszą wypełniać obowiązki wynikające z przepisów unijnych i krajowych. Przewodnik zawiera uporządkowaną listę kontrolną, dzięki której drukarnie mogą się upewnić, że podjęły wszystkie wymagane kroki i zminimalizowały ryzyko zanieczyszczeń.

Wysoki poziom skomplikowania procesu zapewniania zgodności wynika po części z braku zharmonizowanych przepisów na poziomie UE dotyczących wszystkich podłoży. Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu wszystkich przepisów poświęconych materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością i przedstawi nowe wytyczne im poświęcone w 2022 r. Obecny przewodnik ma na celu zebranie wszystkich wymogów prawnych w obliczu aktualnego braku jasnych ram prawnych.
Opakowalnictwo to wysoce innowacyjna i szybko rozwijająca się branża w Europie. Autorzy dokumentu wskazują konieczność aktualizacji przepisów, w szczególności w związku z koniecznością zapewnienia małym drukarniom i firmom przetwórczym możliwości łatwego wykazania zgodności z zasadami bezpieczeństwa żywności.

Przewodnik jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Intergrafu i można go pobrać tutaj:

 https://www.intergraf.eu/images/pdf/Guidelines_FCM_Final.pdf

Opracowano na podstawie informacji Intergraf