HP z dobrymi wynikami po II kw.
31 maj 2021 11:32

Firma HP odnotowała wzrost przychodów i zysków w drugim kwartale bieżącego roku, w tym znaczny wzrost sprzedaży w obszarze druku komercyjnego.

Producent odnotował łączną sprzedaż w wysokości 15,9 mld USD w okresie trzech miesięcy tj. do 30 kwietnia 2021 r., co oznacza wzrost o 27,3 proc. rok do roku i o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Przychody działu druku firmy (w tym biurowe, konsumenckie i graficzne) wzrosły o 28 proc. z poziomu 4,16 mld USD w drugim kwartale ubiegłego roku czyli w okresie, szczególnie dotkniętym wpływem pandemii koronawirusa - do kwoty 5,32 mld USD. Sprzedaż również wzrosła o 6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Po spadku o 11 proc. rok do roku w pierwszym kwartale, czyli  do 957 mln USD, sprzedaż sprzętu HP (w tym rozwiązań graficznych i urządzeń do druku 3D) odnotowała 34 proc. wzrost rok do roku w drugim kwartale, do poziomu 1,09 mld USD.

Dział sprzętu konsumenckiego zanotował spadek o 4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając poziom 901 mln USD, ale wzrósł o 77 proc. rok do roku. Sprzedaż materiałów będąca największą dywizją pod względem przychodów, wzrosła o 17 proc. rok do roku i o 6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem uzyskując wartość 3,34 mld USD.

Dział systemów osobistych HP, który obejmuje między innymi stacje robocze, notebooki, komputery stacjonarne odnotował wzrost przychodów netto o 27 proc. rok do roku do 10,6 mld USD, zatrzymując się na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale.

Zysk netto firmy w drugim kwartale wzrósł z 764 mln USD do 1,23 mld USD (czyli 98 centów na akcję). Zyski w segmencie poligraficznym wzrosły o 73,5 proc. rok do roku, z 548 mln USD do 951 mln USD, choć w porównaniu z wynikami za pierwszy kwartał był to spadek (998 mln USD w I kwartale). Zyski w dziale systemów osobistych wzrosły o 28,6 proc. z 552 mln USD rok temu do 710 mln USD.

Całkowite zyski firmy wzrosły w obu porównywalnych okresach, z 1,34 mld USD odnotowanym w II kwartale o 61,7 proc. w porównaniu z 826 mln USD w drugim kwartale 2020 r. i o 3,1 proc. w porównaniu z 1,3 mld USD w I kwartale 2021 r.

Podczas konferencji, która odbyła się 27 maja, po opublikowaniu wyników, prezes i dyrektor generalny HP Enrique Lores powiedział: To był kolejny wyjątkowy kwartał dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, w którym osiągnęliśmy poziom znacznie przekraczający założony zakres. Nasze wyniki odzwierciedlają znaczenie nowej technologii w coraz bardziej hybrydowym świecie, odporność modelu biznesowego oraz doskonałość operacyjną całego zespołu.

Wyniki firmy odzwierciedlają dalszy silny wzrost konsumentów, a także rozwój biznesu w miarę wzrostu aktywności gospodarczej – dodał Enrique Lores i podkreślił: Ważne jest, aby zauważyć, że udaje nam się osiągać wyniki pomimo niedoborów komponentów, z jakimi boryka się cała branża i wyzwań związanych z dostawami. Obecnie nie ma wystarczającej podaży, aby nadążyć za silnym popytem. Spodziewamy się, że ograniczenia dostaw utrzymają się co najmniej do końca 2021 r. chociaż środowisko prawdopodobnie pozostanie dynamiczne. Podejmujemy działania, aby sprostać wyzwaniom, co pozwoli nam osiągnąć dobre wyniki i poprawić perspektywy na drugą połowę roku.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week