Koehler Paper dywersyfikuje łańcuch dostaw
16 cze 2021 11:20

Pandemia koronawirusa spowodowała globalne zakłócenia w żegludze międzynarodowej oraz w produkcji surowców. Odczuwalne ostatnio ożywienie handlu światowego wywołało brak kontenerów w logistyce kontenerowej i ujawniło niewystarczającą moc przewozową w żegludze międzynarodowej. Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu pod koniec marca wraz z wejściem na mieliznę kontenerowca „Ever Given”.

 

Awaria „Ever Given” sparaliżowała Kanał Sueski na wiele dni, powodując opóźnienia w dostawach realizowanych przez ponad 400 statków po obu stronach kanału. Konsekwencją tych wydarzeń były spóźnione  dostawy surowców i ograniczona dostępność materiałów. Wszystkie te czynniki powodują obecnie wzrost kosztów, które znacząco odbijają się na sytuacji w przemyśle papierniczym.

Zmiany wpływają również na sytuację firmy Koehler Paper. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiają, że coraz większy nacisk kładzie się na rolę działów zaopatrzenia, na które w czasie trwającego kryzysu wywierana jest presja, by zagwarantować niezawodne terminy dostaw. Podobnie jak inne firmy z branży, firma Koehler Paper musi mierzyć się z znacznie wydłużonymi terminami dostaw na całym świecie.

Klaus Krieg, kierownik ds. zarządzania łańcuchem dostaw w Koehler Paper, stwierdził: Wielu naszych dostawców stosuje już klauzulę dotyczącą siły wyższej w swoich umowach ze względu na krytyczną sytuację dostaw surowców i materiałów pomocniczych. Do tego dochodzi globalny niedobór kontenerów i zdolności przewozowych, co dodatkowo wydłuża czas dostawy o cztery do sześciu tygodni.

Koehler Paper stosuje proaktywne podejście do zabezpieczania surowców – dzięki swojej długoterminowej strategii firma zaczęła realizować plany zapewnienia dostępności surowców już na wczesnym etapie pandemii. Analizy ryzyka zostały przygotowane dla wszystkich głównych surowców, a następnie wykorzystane do opracowania strategii dla dostawców. Zarządzanie zapasami surowców krytycznych jest stale dostosowywane do sytuacji. Dostawa „na czas” to już przeszłość, dziś firma skupia się na wariantach awaryjnych i gromadzeniu rezerw materiałów krytycznych.

Pomocne w trudnej sytuacji okazały się bezpośrednie, długotrwałe i bliskie relacje z dostawcami na całym świecie. Coroczne kontrakty z dostawcami pomogły również w zagwarantowaniu dostaw surowców. Jednak nie tylko brak surowców powoduje zamieszanie w światowym przemyśle papierniczym.

Oprócz problemów z zaopatrzeniem firmy borykają się również z problemami logistycznymi związanymi z dostawami do klientów. Dlatego Koehler Paper opiera się na zdywersyfikowanym łańcuchu dostaw – skuteczną formułą okazało się połączenie transportu kolejowego i morskiego przez różne porty dla dostaw z Azji. Przestrzeń ładunkowa dla kontenerów w żegludze międzynarodowej jest obecnie towarem szczególnie deficytowym, rezerwowanym z dużym wyprzedzeniem.

Znaczne wzrosty cen surowców i kosztów logistyki we wszystkich sektorach są już przenoszone na klientów w postaci podwyżek cen. Dalsze podwyżki cen będą nieuniknione. Jednak do tej pory firmie udało się zapewnić produkcję i regularnie zaopatrywać klientów, nawet jeśli nie zawsze możliwe  było całkowite unikniecie opóźnień.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koehler Paper