Wykorzystanie potencjału fleksografii
16 cze 2021 16:02

Firma Miraclon, kolebka KODAK FLEXCEL Solutions, zorganizowała w dniu 23 czerwca br. pierwsze wydarzenie wirtualne Miraclon Innovates, podczas którego zaprezentowała system PureFlexo Printing, umożliwiający użytkownikom systemu KODAK FLEXCEL NX wysokiej jakości druk fleksograficzny z większą tolerancją na maszynie dzięki nowatorskiej kontroli niepożądanej rozlewności farby. Zaprojektowany specjalnie pod kątem zastosowań farb rozpuszczalnikowych na folii w druku szerokowstęgowym, system PureFlexo Printing maksymalnie zwiększa sprawność, powtarzalność i ogólną wydajność maszyn, umożliwiając drukarniom i przygotowalniom uzyskanie czystszych wydruków, stabilnych kolorów oraz lepszych wyników finansowych. 

Dla marek, które bardziej niż kiedykolwiek polegają na sile opakowania, aby przyciągać klientów, spójność marki i atrakcyjne opakowanie giętkie stają się coraz ważniejsze – zauważa Emma Schlotthauer, dyrektor ds. marketingu w firmie Miraclon. – Drukarze potrzebują rozwiązań, które pomogą im zaspokoić stale rosnące wymagania reprodukcji graficznej bez konieczności pracowania z szybkościami produkcji poniżej optymalnych czy ryzykowania przestojów maszyn z powodu ciągłych regulacji i nieplanowanych przerw. Warunkiem opłacalnej produkcji jest szeroka tolerancja druku. PureFlexo Printing rozwiązuje podstawowy problem techniczny – niepożądaną rozlewność farby – pomagając poszerzyć tolerancję druku i zapewnić równowagę między jakością i wydajnością.

Tolerancja druku warunkiem opłacalnej produkcji

Drukarze osiągają najlepszą wydajność swoich maszyn, kiedy mogą pracować w sposób nieprzerwany. Potrzebują szerszej tolerancji (nazywanej także oknem roboczym), aby wydajnie zarządzać produkcją, ponieważ wąska tolerancja oznacza, że niewielkie zmiany mogą pozbawić wydruki akceptowalnej jakości. Zapobiegając niepożądanej rozlewności farby, system PureFlexo Printing daje drukarzom możliwość nieprzerwanej pracy maszyn przy niskim ryzyku uzyskania nieakceptowalnych wydruków. 

Dr John Anderson, dyrektor ds. zaawansowanych zastosowań druku w firmie Miraclon wyjaśnia, jak niepożądana rozlewność farby wpływa na tolerancję druku: Łatwo rozpływająca się farba jest naturalną cechą druku przy użyciu fleksograficznych farb rozpuszczalnikowych na folii. Kiedy farba przepływa w niepożądane miejsca, może się gromadzić, powodując mostkowanie i nawarstwianie się, tworząc „brudny wydruk”. Nie zawsze można sobie z tym łatwo poradzić, a często sytuacja ulega pogorszeniu w wyniku sięgania po rozwiązania innych problemów z drukowaniem takich jak stosowanie twardszych taśm, większych ilości farby czy nadmiernego docisku. System PureFlexo Printing bezpośrednio odpowiada na ten problem, wykorzystując zaawansowany patterning powierzchni płyt, aby ograniczyć i kontrolować rozlewność farby, wyznaczając nowy standard dla czystego, przewidywalnego druku.

Emma Schlotthauer dodaje, że system PureFlexo Printing i redukcja niepożądanej rozlewności farby oznaczają spore korzyści finansowe dla drukarni i przygotowalni: Jeśli, na przykład, nieplanowana przerwa w pracy maszyny w celu czyszczenia płyt zajmuje około 10 minut, a typowa fakturowana stawka godzinowa pracy maszyny to 700 USD, można łatwo policzyć korzyści finansowe związane z wyeliminowaniem części tych przerw. Dodając do tego mniejsze straty materiału i implikacje dla wydajności procesu postprint, okazuje się, że konieczność rozwiązania problemu niepożądanej rozlewności farby jest wyjątkowo istotna.

Równowaga między jakością i wydajnością 

Bazując na kompetencjach firmy Miraclon w zakresie wysokiej kontroli nad mechanizmami transferu farby i w większym stopniu wykorzystując podstawowe możliwości systemu FLEXCEL NX, PureFlexo Printing zapewnia niespotykaną kontrolę nad niepożądaną rozlewnością farby, zwiększając tolerancję druku na każdym poziomie jakości. To rozszerzenie wiedzy firmy Miraclon na temat technologii zaawansowanego patterningu powierzchni płyt, które przez ponad dwa lata było testowane w praktyce w ponad 20 000 komercyjnych zadań. Do jej najważniejszych korzyści należą:

– ograniczenie liczby nieplanowanych przerw w pracy maszyn z powodu efektu brudnego druku;

– dostarczanie bardziej przewidywalnych barw;

– zmniejszenie problemów ze zgodnością wzorców kolorystycznych z wydrukami produkcyjnymi;

– obniżenie wpływu operatora i innych zmian procesu produkcji.


Przy niskim przyroście punktu rastrowego i znacznym ograniczeniu odkładania się farby w czasie drukowania, system PureFlexo Printing nie tylko zapewnia bardziej przewidywalną zgodność z profilem kolorów maszyny, ale także ogranicza konieczność przerywania jej pracy w celu czyszczenia płyt
– wyjaśnia dr Anderson. – Rezultatem jest znacznie większa wydajność produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości. Kompletny proces przygotowania do druku i samego drukowania staje się bardziej efektywny.

Korzyści w całym łańcuchu

Korzyści oferowane przez system Pure-Flexo Printing są odczuwalne w całym łańcuchu wartości.

Drukarnie informują, że dzięki większej odporności na częste problemy produkcyjne mogą bardziej stabilnie i przez dłuższy czas realizować wymagające zadania. Zwłaszcza płyty FLEXCEL NX stosowane w systemie PureFlexo Printing mogą być używane z miększą pianką montażową bez pogorszenia odwzorowania obrazu. Pomaga to poprawić krycie bez konieczności nadmiernego docisku, dodatkowo wydłużając żywotność płyt.

PureFlexo Printing zmienia zasady gry druku fleksograficznego – uważa Tristan Zafra, prezes amerykańskiej drukarni Trisoft Graphics. – Dostrzegliśmy spadek zapotrzebowania na przygotowywanie plików do wzorców kolorystycznych przed wydrukiem próbnym w wyniku bardziej liniowej odpowiedzi na maszynie. Nasi klienci obserwują nawet 8 proc. redukcję niepożądanej rozlewności farby na maszynie, a odkąd ustawianie docisków przebiega o 20 proc. szybciej, operatorzy maszyn nie muszą stosować nadmiernego docisku, uzyskując większą tolerancję maszyny i wydłużając żywotność płyt nawet o 25 proc. Kolory spotowe są czystsze i zawierają mniej wad, redukując czas narządzania i straty materiału. Przy wszystkich tych korzyściach użytkownicy odnotowali sięgający 40 proc. wzrost produkcji liniowej między przerwami.

Odkąd używamy PureFlexo Printing, systematycznie obserwujemy wymierne korzyści dotyczące druku związane z ograniczeniem niepożądanej rozlewności farby na końcowych wydrukach, co powoduje mniejszy przyrost punktu rastrowego i rzadsze nieplanowane przerwy w pracy maszyny w celu czyszczenia – potwierdza Dennis Schenfisch z działu badań, rozwoju i wsparcia technicznego w niemieckiej drukarni Flex-Punkt. – Ułatwia to przygotowanie do druku, dając jeszcze bardziej przewidywalną i stabilną zgodność wydruków testowych z produkcyjnymi, mniejszą wrażliwość na czynności na etapie drukowania, w tym niższy poziom kompensacji i regulacji tradycyjnie wymaganych w przypadku fleksografii.

Przygotowalnie mogą wreszcie skończyć z poszukiwaniem koloru, retuszowaniem i ponownym wykonywaniem płyt. Zakłady, które testowały tę technologię, zgłaszały znaczne ograniczenie konieczności retuszowania obrazów i przygotowywania wzorców kolorystycznych przed wydrukiem próbnym na maszynie w wyniku bardziej liniowej odpowiedzi i dokładniejszej zgodności wydruków testowych z produkcyjnymi, co ogranicza potrzebę zatwierdzania wydruków przez klienta. System PureFlexo Printing zapewnia większą zgodność między drukiem i plikiem cyfrowym – wyjątkowa zgodność wydruków testowych z produkcyjnymi umożliwiła niezwykłą separację oraz retusz kolorów – potwierdza Scott Thompson, wiceprezes ds. sprzedaży i innowacji z amerykańskiej przygotowalni SGS. – Wynika to z bardziej liniowej odpowiedzi i ograniczonej rozlewności farby na maszynie, co zapewnia dłuższe serie produkcyjne i lepszą stabilność profilu kolorów. Zmalała także konieczność kontroli kolorów na miejscu, zwiększając zaufanie klientów do procesu.

Ciągłe innowacje

System PureFlexo Printing, wykorzystując właśnie opatentowaną technologię firmy Miraclon stworzoną przez ten sam dział badań i rozwoju, który odpowiada za opracowanie oryginalnego systemu FLEXCEL NX w 2008 roku, bazuje na innowacjach, jakie firma Miraclon wprowadza na rynek przez ostatnie 13 lat. 

Pojawienie się naszej podstawowej technologii FLEXCEL NX w 2008 roku sprawiło, że druk fleksograficzny mógł bezpośrednio rywalizować z innymi procesami druku i rozwiązało odwiecznie kojarzone z fleksografią problemy ze stabilnością – podsumowuje Emma Schlotthauer. – Od tego czasu kontynuujemy tę podróż, wykorzystując zdobytą wiedzę w mechanizmach kontroli transferu farby w wielu nagradzanych technologiach, jako pierwsi wprowadzając KODAK DIGICAP NX Patterning w 2010 roku, a następnie Advanced DIGICAP NX Patterning (powszechnie nazywany NX Advantage) z technologią Advanced Edge Definition w 2016 roku. PureFlexo Printing to kolejny krok na drodze do uwolnienia pełnego potencjału FLEXCEL NX System, umożliwiającego drukarniom opakowań giętkich objęcie pozycji lidera w przesuwaniu granic fleksografii w kontrolowanym, zrównoważonym środowisku produkcyjnym.

System PureFlexo Printing jest dostępny dla wszystkich użytkowników systemu FLEXCEL NX w ramach oprogramowania do przygotowania form drukowych dla opakowań giętkich KODAK FLEXCEL NX.  AN