Kompap SA powołuje Piotra Cioska do Rady Nadzorczej i wypłaca dywidendę
18 cze 2021 12:34

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2021 r. dokonano powołania na członka Rady Nadzorczej Piotra Krzysztofa Cioska.

Piotr Ciosk związany był ze spółką już wcześniej – od 2007 roku. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka zarządu Kompap SA, w latach 2011-2012 był członkiem zarządu Olsztyńskich Zakładów Graficznych SA (spółki należącej do grupy kapitałowej KOMPAP SA), a w latach 2012-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu OZGraf. Dodatkowo w latach 2014-2019 był członkiem Rady Nadzorczej BZGraf SA (również należącej do grupy kapitałowej KOMPAP SA). Z końcem 2019 roku z powodów osobistych zdecydował się rozstać z Grupą KOMPAP – jak widać nie na długo. Po roku spędzonym na stanowiska dyrektora zarządzającego Wydawnictwa Dwie Siostry Sp. z o.o. oraz 4 miesiącach pełnienia funkcji dyrektora operacyjnego Keemple Polska Sp. z o.o. drogi Piotra Cioska i Waldemara Lipki, prezesa zarządu KOMPAP SA zeszły się ponownie.

Na tym samym ZWZW w dn. 16 czerwca podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom KOMPAP SA, na którą przekazano kwotę 2 340 248,00 zł, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 680 496.

Opracowano na podstawie informacji firmy KOMPAP SA