Metsä Board modernizuje celulozownię
21 cze 2021 10:15

Trwa modernizacja celulozowni Metsä Board w Husum, a budowa nowoczesnego kotła sodowego i turbiny idzie pełną parą. Celem Metsä Board jest, aby w 2030 roku wszystkie jej zakłady produkcyjne i surowce były w 100% wolne od paliw kopalnych. Modernizacja zakładu w Husum stanowi znaczący krok w tym kierunku.

 

Nowy kocioł sodowy o dużej mocy ma już pełną, imponującą wysokość 73 metrów. Dyrektor projektu – Kimmo Kangas powiedział Projekt osiągnął już półmetek. Stalowa konstrukcja nowego kotła sodowego jest gotowa i rozpoczęto montaż części ciśnieniowej. Modernizacja wyparki zakończy się w październiku 2021 roku, budynek turbiny będzie gotowy jesienią, a instalacja turbiny rozpocznie się w listopadzie. Planuje się, że wszystkie nowe obszary technologiczne będą gotowe do uruchomienia w pierwszej połowie 2022 roku.

Nowoczesny kocioł sodowy zastąpi dwa dotychczas używane kotły i zapewni wyższą wydajność i sprawność, umożliwiając zakładowi zwiększenie produkcji energii przyjaznej dla środowiska. Kolejnym skutkiem będzie zwiększenie niezawodności instalacji produkcyjnych i skrócenie postoju rocznego. Nowa turbina zastąpi trzy istniejące turbiny, a samowystarczalność zintegrowanego zakładu wzrośnie z około 50% do ponad 80%, przy czym energia elektryczna będzie w całości pochodzić z odnawialnej biomasy.

Modernizacja tej celulozowni to znaczący krok w kierunku realizacji celu, jakim są celulozownie w 100% wolne od paliw kopalnych – powiedział Olov Winblad von Walter, VP, Husum Board and Pulp Mill. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania techniczne, możemy poprawić efektywność energetyczną i ekologiczną we wszystkich istotnych dziedzinach. Inwestycja ta jeszcze lepiej przygotowuje zakład w Husum do odgrywania roli wydajnej i zrównoważonej platformy, która wspiera długofalowy rozwój produkcji tektury na najwyższym światowym poziomie.

Na podstawie informacji firmy Metsä Board