Małe kroki w stronę lepszego świata
9 lip 2021 10:55

Chcemy osiągnąć równowagę pomiędzy biznesem, cyfryzacją, sztuczną inteligencją i sprzedażą a pozytywnym wpływem na klimat i społeczeństwo. Dlatego odpowiedzialne działania na rzecz środowiska i społeczności są integralną częścią naszych metod zarządzania, projektowania i produkcji – stwierdził Jaap van ’t Ooster, dyrektor zarządzający Canon 4CE podczas konferencji Związku Cyfrowa Polska. Producent może pochwalić się wdrażaną od lat w Europie kompleksową strategią dotyczącą zrównoważonego rozwoju, szczególnie na polu wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, cyfryzacji przedsiębiorstw, ale również edukacji i aktywizowania młodych obywateli.

Działaniom Canon przyświeca filozofia Kyosei, co w języku japońskim oznacza życie oraz pracę dla wspólnego dobra. U podstaw biznesu Canon znajduje się dążenie do harmonii między celami biznesowymi a minimalizowaniem wpływu na środowisko. Realizowane to jest zarówno w ramach cyklu życia produktów, jak i wspierania lokalnych społeczności w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. Filozofia ta pokrywa się w pełni z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W naszej firmie wykorzystujemy je jako ramy do określenia zobowiązań w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz działań na rzecz klimatu mówi Jaap van ’t Ooster.

Jak przyznaje dyrektor zarządzający Canon 4CE (region obejmujący Czechy, Słowację, Węgry i Polskę),­ praca w oparciu o takie zasady pozwoliła firmie nie tylko przejść stabilnie przez okres pandemii, utrzymując miejsca pracy i niezakłócenie wspierając klientów, ale również dalej udzielać się na polu edukacji. Jako firma z sektora technologii i obrazowania dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i know how z młodym pokoleniem. Wspieramy ich w tworzeniu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Dzięki sile opowiadania historii obrazem pomagamy im zaangażować się w takie wyzwania jak ubóstwo, nierówności społeczne, zmiany klimatu, degradacja środowiska, pokój i sprawiedliwość. To są problemy,
z którymi stykają się na co dzień i które kształtują ich jako ludzi oraz wpływają na ich życie
­– zauważa Jaap van ’t Ooster, przypominając, że od 2016 r. w warsztatach organizowanych w ramach Canon Young People Programme wzięło udział już ponad 4,5 tys. młodych osób z Europy (także z Polski), Bliskiego Wschodu i Afryki.

To również dzięki swojej filozofii i zaangażowaniu Canon przedstawił swoje dobre praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju podczas konferencji „#CyfryzujemyPolskę: Środowisko, Biznes, Konsument” zorganizowanej 15 czerwca przez Związek Cyfrowa Polska – branżową organizację sektora nowych technologii. W czasie prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dyskusji na temat globalnych działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i roli branży cyfrowej Jaap van ’t Ooster przedstawił misję i cele, a także prace podejmowane przez producenta na rzecz środowiska - np. na polu cyfryzacji przedsiębiorstw.

Zrównoważone środowisko pracy

Canon konsekwentnie wspiera transformację cyfrową biznesu m.in. poprzez budowanie hybrydowych modeli w miejscach pracy, łączących pracę zdalną ze stacjonarną. To dla nas oczywiste, że tworzenie efektywnych przestrzeni roboczych to coś więcej niż pojedyncze urządzenia, oprogramowanie czy usługi. Klienci potrzebują ekosystemu technologii i usług, który pomoże im znaleźć rozwiązania odpowiadające ich zmieniającym się wymaganiom. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi klientami po to, by rozumieć te potrzeby. To pozwala nam stale wprowadzać innowacje i opracowywać najlepsze rozwiązania – wyjaśnia Jaap van ’t Ooster. Jaki jest efekt tej współpracy? Dziś urządzenia i usługi Canon pomagają pracownikom wydajnie realizować zadania w modelu hybrydowym, np. dzięki uniFLOW Online – technologii, która niezależnie od miejsca pracy pozwala im łączyć się z danymi i aplikacjami w chmurze. To z kolei ułatwia w biznesie cyfryzację, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów.

Otwarte przedsiębiorstwo, zamknięty obieg

Canon dostrzega też stale rosnące znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego aspekty zamkniętego obiegu uwzględnione są na każdym etapie cyklu życia produktów: od projektu, przez logistykę, efektywne użytkowanie, recykling sprzętu, ponowne użycie i regenerację urządzeń. Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna zostać włączona do długofalowych strategii biznesowych i produktowych przedsiębiorstw. Wierzę, że każda firma i organizacja ma obowiązek kierować się dziś nie tylko wskaźnikami finansowymi, ale również zestawem zasad i wartości, które nadają kierunek jej działaniom – zaznacza dyrektor zarządzający Canon 4CE.

Jaap van ’t Ooster podkreśla, że jego firma tworząc swoje urządzenia w dużym stopniu uwzględnia założenia „circular economy”. Dziś to już nie tylko ciekawostka w świecie biznesu, lecz przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie pozwalające ograniczyć produkcję odpadów, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw, jak i całego rynku. Klienci rozumieją, że wartościowy produkt jest trwały, a w razie potrzeby kwalifikuje się do serwisowania, odnowienia lub podlega recyklingowi – zauważa dyrektor zarządzający Canon 4CE. Producent stale rozwija rozwiązania cyrkularne w ramach swojego portfolio produktowego. Globalnie od 2008 r. Canon ponownie wykorzystał 30 690 ton produktów i części oraz przejął 37 917 ton tworzyw sztucznych ze zużytych produktów do ponownego przetworzenia.

Według Jaapa van ’t Oostera znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której potrzebne są zaangażowanie i współpraca konsumentów, przedsiębiorstw, producentów oraz rządów w zakresie działań na rzecz klimatu
i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszyscy, jako interesariusze tego procesu, powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszej wspólnej przyszłości poprzez podejmowanie zrównoważonych działań już teraz – apeluje Jaap van ’t Ooster.

Wystąpienie MD Canon 4CE można zobaczyć tutaj.

Opracowano na podstawie informacji firmy Canon