Fort Dearborn i Multi-Color Corporation połączą się
21 lip 2021 11:10

Firma Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) przejęła i połączyła firmy Fort Dearborn oraz Multi-Color Corporation (MCC), tworząc jedną z największych na świecie firm produkujących etykiety dla międzynarodowych klientów.

W połączeniu tych dwóch wiodących producentów etykiet widzimy silną logikę strategiczną oraz obiecujący potencjał tworzenia wartości dodanej - powiedział Nate Sleeper, dyrektor generalny CD&R. - Cieszymy się na współpracę z kierownictwem połączonej firmy, która pomoże nam wprowadzić innowacje i wzbogacić ofertę dla wymagających klientów na całym świecie. Widzimy wiele możliwości zwiększenia skali operacyjnej, osiągnięcia trwałego wzrostu i wierzymy, że nasze doświadczenie może pomóc w przygotowaniu połączonej firmy na odniesienie przyszłego sukcesu.

Połączenie Fort Dearborn oraz MCC pozwoli stworzyć zdywersyfikowaną platformę na bazie różnych technologii produkcji etykiet, obszarów geograficznych i klientów. Będzie ona obsługiwać zróżnicowaną grupę klientów działających w wielu branżach, w tym win i alkoholi wysokoprocentowych, żywności i napojów, piwa oraz produktów chemii gospodarczej i higieny osobistej. Oczekuje się, że połączona firma będzie generować około 3 mld USD rocznego przychodu.

David Scheible, doradca operacyjny funduszy CD&R, będzie pełnił stanowisko prezesa połączonych firm. To były prezes i dyrektor generalny firmy Graphic Packaging, który obecnie działa w Radzie Dyrektorów Ford Dearborn.

Wierzymy, że możliwości rozwoju, jakie daje to połączenie i nowe partnerstwo inwestycyjne z CD&R, przyniosą ogromne korzyści naszym klientom, dostawcom i pracownikom - powiedział Kevin Kwilinski, prezes i dyrektor generalny Fort Dearborn. - Wierzymy, że globalny zasięg MCC i doświadczenie CD&R we wspieraniu firm w poprawie sprawności operacyjnej oraz osiąganiu globalnej skali i wzrostu przyniosą korzyści połączonemu przedsiębiorstwu.

Doceniamy wsparcie Advent International w ostatnich pięciu latach, które pomogło nam w doskonaleniu łańcuchów sprzedaży i dostaw, zwiększaniu skali działalności oraz w docieraniu do nowych, atrakcyjnych branż. Otwierając kolejny rozdział cieszymy się z możliwości dostarczania jeszcze większej różnorodności rozwiązań naszym klientom na całym świecie i zapewnienia perspektyw naszym pracownikom jako części większej, bardziej globalnej organizacji.

W MCC nieustannie inwestujemy w naszych ludzi, procesy i technologie, aby wzmocnić naszą organizację i stać się jednym z najbardziej zaufanych i innowacyjnych liderów w produkcji etykiet na całym świecie - dodał Nigel Vinecombe, dyrektor generalny MCC. - Połączenie z firmą Fort Dearborn oraz stałe wsparcie ze strony inwestorów zapewniających wysoką wartość dodaną zapewniają nam możliwość dalszego wzmacniania firmy, inwestowania w rozwój naszej działalności na całym świecie oraz zapewnienia najlepszej w swojej klasie obsługi naszych klientów.

Robert Volpe, dyrektor CD&R, powiedział: Cieszymy się, że dzięki temu połączeniu będziemy mogli wzmocnić globalne przedsiębiorstwo produkujące etykiety premium. Wierzymy, że połączona firma będzie dysponować globalną platformą o szerokim zasięgu dla różnych branż i obszarów geograficznych, innowacyjnymi technologiami etykietowymi, korzystnymi perspektywami rozwoju oraz szerokim wachlarzem możliwości obsługi klientów na całym świecie.

CD&R przejmuje Fort Dearborn i MCC od globalnych inwestorów private equity, odpowiednio Advent International i Platinum Equity. Przejęcia i fuzja podlegają zwyczajowym warunkom zamknięcia i oczekuje się, że zostaną zakończone do końca 2021 roku. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Opracowano na podstawie informacji firmy CD&R