Ligum podnosi ceny
23 lis 2021 09:42

W bieżącym roku wszystkie firmy muszą się zmagać z problemami wynikającymi z zakłóceń globalnego łańcucha dostaw, ograniczonej dostępności podstawowych materiałów i surowców, gwałtownego wzrostu cen energii i gazu oraz innych istotnych dla realizacji produkcji usług kooperacji i logistyki. Problemy te nie ominęły również firmy Ligum.

Niestety – jak stwierdza w komunikacie skierowanym do klientów Piotr Walkowiak, prezes zarządu Ligum Polska - prognozy na rok 2022 nie są optymistyczne. „W ostatnich miesiącach grupa LIGUM odnotowuje nieprzewidywalny wzrost kosztów związanych z zakupem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji i regeneracji walców. Z takim zjawiskiem nie mieliśmy nigdy do czynienia od początku naszej działalności! Rozwój sytuacji na rynku surowcowym, jak również w sektorze energetycznym oraz poziom inflacji wymusza na nas urealnienie cen sprzedaży naszych wyrobów gotowych i świadczonych usług. Dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o wzroście cen swoich produktów i usług z dniem 01.12.2021 o 9,5 proc. Naszą główną troską jest zabezpieczenie realizacji usług o najwyższej jakości. Pracujemy bardzo ciężko, aby zminimalizować negatywne skutki poważnego zakłócenia łańcucha dostaw, starając się zabezpieczyć niezbędną ilość surowców i utrzymać dla Państwa ich dostępność we w miarę stabilnych cenach. Jednocześnie informuję, iż:

  • powyższy wskaźnik zmiany cen nie dotyczy walców offsetowych, dla których od 01.01.2022 będzie obowiązywał nowy cennik oznaczony: SIMO NAV_PL/15/2021,
  • oferty wystawione przed 01.12.2021 będą respektowane przez 1 miesiąc od daty ich wystawienia,
  • ważność wszystkich wycen zostaje ograniczona do 1 miesiąca, a ofert długoterminowych (do tej pory roczne) do okresu 3 miesięcy. Liczymy na Państwa wyrozumiałość z nadzieją, że sytuacja zacznie się normować, abyśmy mogli wspólnie przezwyciężyć te ekstremalne okoliczności.”

Opracowano na podstawie informacji firmy Ligum Polska