Najnowsza edycja raportu środowiskowego Sun Chemical
3 gru 2021 13:52

Sun Chemical opublikował najnowszą edycję Corporate Sustainability Report – dorocznego sprawozdania na temat realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest prezentacja zaangażowania firmy w liczne działania środowiskowe, bazujące na trzech filarach: bieżącej działalności, produktach i usługach oraz współpracy z partnerami biznesowymi.

 W sierpniu 2020 r. Sun Chemical powołał do życia Zespół ds. Korporacyjnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Committee), tworzony przez osiem osób, reprezentujących wyższą kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest szeroko rozumiane współdziałanie w zakresie szerszego niż dotychczas zaangażowania firmy w różne inicjatywy środowiskowe, jak również tworzenie i prognozowanie korporacyjnej strategii zrównoważonego rozwoju dla Sun Chemical. Komitet stworzył podstawy (tzw. mapy drogowe) dla programu przyszłych działań Sun Chemical w każdym z trzech strategicznych obszarów wymienionych wyżej. Uwzględniają one następujące zagadnienia: projektowanie produktów na nowo (tak by cechowała je wyższa proekologiczność); stosowanie materiałów nadających się do ponownego zastosowania; redukcja zużycia energii, wody, surowców, jak też zwiększanie efektywności działalności drukarń; większe zastosowanie surowców bioodnawialnych i redukcja materiałów bazujących na surowcach kopalnych, jak też wspieranie klientów w tego typu działaniach; zwiększenie poziomu odzysku farby z makulatury oraz kompostowalności produktów poligraficznych. Na potrzeby swoich działań ww. kwestie zostały ujęte w tzw. podejściu „5R” (Reuse, Reduce, Renew, Recycle & Redesign).
Program Sun Chemical ma być zbieżny z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz globalnymi działaniami podejmowanymi na rzecz obniżenia tzw. śladu węglowego. Jak dodaje firma, konkretne kroki mogą być tu wdrażane zarówno z punktu widzenia operacyjnego, jak i produktowego. Każdy z nich ma również umożliwić firmie uzyskanie zgodności z celami zawartymi w projekcie ONZ – Sustainable Development Goals.
Najnowszy raport środowiskowy Sun Chemical obrazuje osiągnięcia firmy w zakresie redukcji zużycia energii i wody, jak też pokazuje nowe, ambitne inicjatywy zbieżne ze strategią uwzględniającą trzy filary i z podejściem „5R”.

Działania operacyjne
W kontekście działań operacyjnych raport wymienia m.in.: długoterminową strategię, której celem jest obniżenie poziomu emitowanego dwutlenku węgla co najmniej o 50 proc. do roku 2030 (zamiast wcześniej sygnalizowanych 30 proc.); redukcję zużycia wody o 6 proc. (w porównaniu z poziomem z roku 2019) oraz ilości odpadów wysyłanych na wysypiska śmieci o 6,5 proc. (tu punktem odniesienia również jest rok 2019).

Produkty i usługi
W obszarze produktów i usług raport wskazuje na tworzenie takich rozwiązań produktowych, które zmniejszą całkowitą masę opakowania bądź ilość generowanych odpadów związanych z jego wytwarzaniem, użytkowaniem i utylizacją. Jako przykłady tego rodzaju produktów firma podaje wodne farby SunVisto AquaSafe oraz farby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością – SunPak DirectFood Plus, dzięki którym zredukowana zostaje masa opakowania. Dzieje się tak za sprawą wyeliminowania niezbędnych wcześniej powłok ochronnych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Innym obszarem jest – jak wskazuje raport – tworzenie rozwiązań uwzględniających jak największy udział surowców bioodnawialnych takich jak seria wodnych farb i lakierów – SunVisto AquaGreen. Zdaniem Sun Chemical istotne jest też tworzenie receptur uwzględniających możliwość recyklingu danego produktu, tak jak ma to miejsce w przypadku SunSpectro SolvaWash GR i FL – solwentowych farb wklęsłodrukowych i fleksograficznych, które – jak podkreśla producent – można z łatwością poddać zmywaniu i odfarbianiu. Zapewniają one wysoką jakość druku, a ich parametry techniczne pozwalają na znaczący recykling polietylenu w ciągach technologicznych dedykowanych odzyskowi plastikowych butelek. Kolejnym przykładem działań produktowych realizowanych przez Sun Chemical jest tworzenie rozwiązań, które w sposób fundamentalny pozwalają na zaprojektowanie farby na nowo, a co za tym idzie – zwiększają poziom odzysku produktów z jej udziałem. Jako przykład firma podaje SunBar Aerobloc – powłokę barierową (z możliwością zadruku), zabezpieczającą zapakowany produkt przed dopływem tlenu i uwzględniającą trwały lakier ochronny. Tym samym – jak zapewnia producent – możliwe jest tworzenie kolejnej generacji opakowań giętkich przyjaznych recyklingowi.

Współpraca z partnerami biznesowymi
Tu raport uwzględnia m.in. wspólne opracowywanie projektów i koncepcji produktowych, mających na celu zwiększenie proekologiczności i recyklingu opakowań. Jako przykład takich działań Sun Chemical podaje współpracę z firmą Elif w zakresie opakowań giętkich z wykorzystaniem monomateriałowej bariery typu MDO-PE.
Sun Chemical poinformował o uzyskaniu przez firmę brązowego statusu (53/100) w rankingu EcoVadis – organizacji non profit, oceniającej działalność firm korporacyjnych pod kątem ochrony praw pracowniczych i praw człowieka, etyki biznesu, zrównoważonej polityki zakupowej oraz dbałości o środowisko naturalne.
Raport podaje też, że Instytut Innowacji Produktowych Cradle-to-Cradle przyznał brązowy status w rankingu materiałowym dwóm produktom Sun Chemical. Otrzymały go arkuszowe farby offsetowe SunLit Diamond oraz seria SunFashion H Heatset Series, uwzględniająca serię farb procesowych i lakierów do druku heatsetowego, bazujących na olejach mineralnych.

Koncentrując się na trzech filarach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, Sun Chemical wciąż angażuje się we wdrażanie proekologicznych praktyk i tworzenie materiałów przyjaznych dla środowiska w całym cyklu życia produktu – mówi Gary Andrzejewski, corporate vice president, Corporate Affairs w firmie Sun Chemical. – Konsumenci oczekują od właścicieli marek nie tylko dostarczania wysokiej jakości produktów stworzonych przy minimalnym poziomie generowanych odpadów i uwzględniających jak największą ilość surowców odnawialnych. Oczekują jednocześnie, że ci będą wdrażać najlepsze praktyki środowiskowe na każdym etapie – od procesu wytwórczego aż po dystrybucję. Stworzone przez nas strategiczne cele i tzw. mapy drogowe zapewniają odpowiednią proekologiczność końcowych rozwiązań. Dzieje się tak za sprawą zwiększania przez nas udziału biosurowców, poprawy wskaźników recyklingu finalnych produktów oraz redukcji zużycia wody w procesie wytwórczym.
Doroczny raport prezentuje zaangażowanie Sun Chemical w realizację naszych obecnych celów środowiskowych, jednak nieustannie pracujemy nad nowymi sposobami poprawy działań proekologicznych, realizowanych przez firmę – dodaje Michael Simoni, global product stewardship leader w firmie Sun Chemical.Planując tworzenie przyszłych rozwiązań produktowych w oparciu o zasadę „5R” będziemy w stanie zaproponować rynkowi najwyższej klasy, wysokojakościowe produkty, o jeszcze większym niż dotychczas udziale biosurowców i materiałów pochodzących z odzysku.

Raport środowiskowy jest już dostępny dla klientów Sun Chemical. W celu jego pozyskania firma zaprasza do składania zamówień poprzez dedykowaną stronę internetową https://www.sunchemical.com/sustainability/

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical