PrintCYC wnosi wkład w projekt wytycznych dotyczących recyklingu
8 gru 2021 12:17

Farby drukarskie mają kluczowy wpływ na recyklowalność folii plastikowych, procesy ich odzysku, jakość regranulatów oraz potencjał przetwórczy surowca. Inicjatywa PrintCYC została uruchomiona przed dwoma laty w celu bliższego przyjrzenia się tej kwestii oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie po raz kolejny zapewnia ona wgląd w swoje projekty badawcze: aktualnie koncentruje się na wpływie pigmentów na proces odzysku surowców.

PrintCYC odkryło, że standardowe pigmenty dla fleksografii oraz wklęsłodruku wykazują doskonałą kompatybilność z procesami recyklingu i pozwalają na pozyskanie recyklatu o własnościach zbliżonych do folii pierwotnych. Otwiera to szeroki zakres możliwości ponownego wykorzystania surowca w różnych rozwiązaniach foliowych i opakowaniowych.

Konsorcjum PrintCYC zostało utworzone w 2019 roku w celu wspierania transformacji drukowanych folii opakowaniowych na bazie poliolefin w kierunku gospodarki cyrkularnej dzięki  prowadzeniu prób przemysłowych opartych na sprawdzonych danych. Jego głównymi interesariuszami są wiodący producenci maszyn, tacy jak Brückner Maschinenbau, Erema, Kiefel i PackSYS Global, producent farb drukarskich hubergroup Print Solutions oraz Profol, jeden z liderów rynku polipropylenowych folii wylewanych. Inicjatywa jest koordynowana przez dr Annett Kaeding-Koppers, niezależną ekspertkę ds. opakowań i konsultantkę ds. zrównoważonego rozwoju. PrintCYC jest powiązana z przetwórcami i prowadzi stały dialog z właścicielami marek, firmami zajmującymi się recyklingiem oraz platformami takimi jak Ceflex i Forum Rezyklat, aby dzielić się wynikami.
W początkowej fazie projektu, w latach 2019-2020, PrintCYC z powodzeniem wyprodukowało próbki folii i opakowań z polipropylenu i polietylenu, które zawierały ponad 50 proc. recyklatu pozyskiwanego ze źródeł poprzemysłowych. Na podstawie oceny potencjału odzysku spoiw z nitrocelulozy, poliuretanu i PVB inicjatywa ustaliła, że spoiwa PU – jako najbardziej odporne na wpływ temperatury – stanowią najlepsze rozwiązanie dla mechanicznego recyklingu niewymagającego odfarbiania.

Na początku 2021 r. PrintCYC wkroczyło w nową fazę projektu i rozpoczęło badania wpływu pigmentów na recyklowalność zadrukowanych folii opakowaniowych. Pigmenty nieorganiczne są w większości stabilne temperaturowo i dlatego powinny nadawać się do recyklingu bez degradacji. Jednakże organiczne pigmenty azowe, takie jak większość standardowych czerwonych i żółtych pigmentów, są bardziej wrażliwe na temperaturę i tym samym mogą ponownie rozdzielić się na krytyczne składniki. Pigmenty żółty (Pigment Yellow 17) i czerwony (Pigment Red 57:1) są komercyjnie dostępnymi, standardowymi pigmentami do druku fleksograficznego i wklęsłego i zostały wybrane do testów recyklingu.
Oba pigmenty wykazały doskonałą recyklowalność i pozwoliły uzyskać bezzapachowe, pozbawione defektów i stabilne kolorystycznie recyklaty polipropylenowe. Własności materiałowe kolorowych recyklatów zostały przeanalizowane pod kątem technicznym i analitycznym.

Po poddaniu surowca procesom recyklingu PrintCYC nie stwierdziło znaczącego wpływu na właściwości materiału w porównaniu z pierwotnym materiałem referencyjnym. Na podstawie specjalnego testu migracji renomowane szwajcarskie laboratorium badania jakości SQTS oceniło recyklaty PP zgodnie z limitami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 i szwajcarskim rozporządzeniu 823.023.21 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pozytywne wyniki otwierają szerokie możliwości ich ponownego wykorzystania w różnych zastosowaniach foliowych i opakowaniowych.

Obecnie PrintCYC poszukuje partnerów do udziału w kolejnych fazach projektu i testowania oraz oceny obiegu zamkniętego zadrukowanych opakowań z polipropylenu, a także dalszego doskonalenia odpowiednich wytycznych dotyczących projektowania z myślą o recyklingu.

Opracowano na podstawie informacji hubergroup Print Solutions