Hybrid Software Group zmniejsza ślad węglowy
4 sty 2022 11:12

Hybrid Software Group PLC (Euronext: HYSG) nawiązała współpracę z Ecologi, platformą, która ułatwia finansowanie projektów kompensacji emisji dwutlenku węgla, aby zrównoważyć ślad węglowy.

Od października ub.r. Hybrid Software Group działa na rzecz zrekompensowania śladu węglowego każdego pracownika, zarówno w jego życiu zawodowym, jak i osobistym. W tym celu wdrażane są praktyki mające na celu zmniejszenie śladu węglowego, takie jak pozyskiwanie energii odnawialnej i niskoemisyjne podróże, a także prowadzone są rozmowy z dostawcami w celu pomiaru i zmniejszenia śladu węglowego. Dzięki partnerstwu z platformą Ecologi udaje się skutecznie kompensować ślad węglowy pracowników. Do tej pory swoimi działaniami firma przyczyniła się do realizacji projektów środowiskowych na całym świecie, takich jak wytwarzanie energii słonecznej w Tamil Nadu i Telangana w Indiach oraz wykorzystanie biomasy odpadowej do produkcji energii elektrycznej w Chile.

Prezes Grupy, Guido Van der Schueren mówi: Jako zarząd jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska oraz naszych pracowników. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju przez firmę jest nie tylko ważna dla przyszłych pokoleń, ale ma również sens biznesowy. W przypadku wielu naszych kluczowych rynków wzrostu, takich jak opakowania i tekstylia, czynniki środowiskowe znacząco wpływają na ich rozwój. Poprawa referencji środowiskowych pokazuje nasze zaangażowanie w ekspansję tych rynków w miarę przechodzenia na produkcję cyfrową.

Hybrid Software Group jest dostawcą pełnego asortymentu kluczowych technologii do druku atramentowego. Rozwiązania firmy umożliwiają producentom OEM szybką reakcję w zakresie opracowywania innowacyjnego sprzętu do druku cyfrowego dla nowych zastosowań i umożliwiają dostawcom usług druku czerpanie korzyści z wartości dodanej produkcji cyfrowej. Produkcja atramentowa jest z natury bardziej zrównoważona niż analogowa, generuje mniej odpadów, ułatwia produkcję just-in-time i pozwala na stosowanie bardziej zrównoważonych surowców.

Opracowano na podstawie informacji portalu World of Print