Spór między manroland Goss i QIPC-EAE rozstrzygnięty
13 sty 2022 10:24

Firmy manroland Goss oraz QIPC-EAE wspólnie ogłosiły porozumienie w kwestii spornych spraw o naruszenie praw autorskich.

Sprawy sądowe między manroland Goss, jednym z wiodących dostawców systemów kontrolno-pomiarowych do zwojowych maszyn drukarskich oraz firmą Q.I. Press Controls, która działa w branży druku gazet i czasopism, dotyczyły naruszenia praw autorskich. Przedmiotem sporu było dodanie do istniejącego produktu rozwiązań firm trzecich, które współpracują z autorskim oprogramowaniem PECOM firmy manroland Goss. Takie rozwiązania dodatkowe wymagają odpowiedniej licencji interfejsu dostarczonej przez producenta OEM. 

Teraz poprzez wzajemne ugody strony nie tylko uregulowały toczące się postępowania sądowe, ale przede wszystkim utorowały drogę swoim klientom do bezspornej  eksploatacji maszyn drukarskich.

Opracowano na podstawie informacji firmy QIPC-EAE