Zmiany personalne w ColorGATE
25 sty 2022 10:32

Firma ColorGATE, jeden z wiodących dostawców oprogramowania, usług i narzędzi druku cyfrowego, wzmacnia swój zespół zarządzający. Steffen Orth zostaje kierownikiem ds. zarządzania projektami (PMO) oraz doradcą, który będzie dzielił się swoim know-how, pomagając klientom w opracowywaniu nowych modeli biznesowych.

W nowej roli Steffen Orth będzie odpowiedzialny za strukturyzację i odpowiednią priorytetyzację wszystkich projektów ColorGATE. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o to, aby zasoby firmy były rozmieszczone tak, by generowały jak największe korzyści dla klienta. Ponadto Orth stworzy nową ofertę dla klientów ColorGATE – w ramach usług „Digital Print Adoption Services” będzie wspierać obecnych i przyszłych klientów ColorGATE w opracowywaniu nowych propozycji rynkowych.

Steffen Orth jest uznanym w branży ekspertem w zakresie technologii i procesów poligraficznych oraz związanych z nimi projektów wdrożeniowych i modeli biznesowych. Ukończył studia w zakresie druku i technologii mediów na Uniwersytecie Mediów w Stuttgarcie, a następnie pracował dla znanych firm takich jak Amcor, Cimpress (Vistaprint) i Hapa. Był zaangażowany we wprowadzanie nowych technologii druku, rozwój i automatyzację procesów, zarządzanie jakością oraz rozwój jednostek biznesowych w wielu projektach, zyskując prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe. Prowadził również prezentacje techniczne na wielu imprezach, ostatnio na sympozjum DIPA w Hanowerze.

Orth będzie podlegać bezpośrednio Thomasowi Kirschnerowi, założycielowi i dyrektorowi generalnemu ColorGATE, który mówi: ColorGATE stale rozwija się we wszystkich obszarach zastosowań druku cyfrowego, w których jesteśmy aktywni. Prowadzi to do gwałtownego wzrostu liczby projektów, a niektóre z nich mają złożone wymagania i ambitne terminy. Mamy na pokładzie Steffena, sprawdzonego eksperta branżowego z kompleksowym know-how w zakresie zarządzania projektami. Ustalając pozycję PMO, konsekwentnie realizujemy ważne elementy naszej strategii korporacyjnej, wśród których znalazły się: maksymalizacja wartości dla klienta, obiektywne, oparte na danych decyzje oraz ścisła integracja z rynkiem i użytkownikami.

Steffen Orth podkreśla: Jako użytkownik od lat śledzę rozwój druku cyfrowego z jego wieloma możliwościami i nowymi modelami biznesowymi. Cieszę się, że mogę teraz poprowadzić ten temat z perspektywy dostawcy technologii i pomóc klientom w korzystaniu z najnowocześniejszych technologii w optymalny sposób. Nabycie technologii druku cyfrowego nie może być celem samym w sobie, ale musi być osadzone w funkcjonującym modelu biznesowym.

Od prawie 25 lat ColorGATE napędza cyfrową transformację branży poligraficznej dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie oprogramowania, zarządzania kolorami i usług. Firma jest szeroko pozycjonowana dzięki swoim rozwiązaniom do proofingu i zarządzania kolorami dla branży graficznej i druku wielkoformatowego, ale także intensywnie rozwija się na wschodzącym rynku druku przemysłowego. ColorGATE oferuje cyfrowy know-how i rozwiązania dla producentów sprzętu drukarskiego, operatorów i użytkowników w segmentach dekorów, ceramiki, tekstyliów i opakowań.

ColorGATE posiada modułowe portfolio rozwiązań programowych i sprzętowych do przemysłowych procesów drukowania i zdobienia w całym łańcuchu wartości. Główny nacisk kładziony jest na optymalne, spójne odwzorowanie kolorów oraz maksymalną wydajność. Od 1997 roku firma jest kierowana przez współzałożyciela – Thomasa Kirschnera (CEO), a od 2018 roku jest spółką zależną Ricoh Company Ltd.

Opracowano na podstawie informacji firmy ColorGATE