Tajemniczy nabywca RRD wycofuje ofertę
3 lut 2022 10:19

Potencjalny nabywca, który złożył niezamówioną, niewiążącą ofertę nabycia firmy RR Donnelley za 11,50 USD za akcję w gotówce, wycofał swoją ofertę.

14 grudnia RR Donnelley poinformowała, że ​​zostanie przejęta przez swojego największego inwestora, grupę Chatham Asset Management, która zamierzała nabyć przedsiębiorstwo. Ustalona wówczas cena za akcję wynosiła 10,85 USD (płatne gotówką). Sytuacja przybrała nowy obrót 27 grudnia, kiedy firma poinformowała, że ​​otrzymała niezamówioną, niewiążącą „propozycję alternatywnego przejęcia” złożoną przez anonimowego oferenta, który zaproponował nabycie wszystkich pozostających w obrocie akcji zwykłych RRD za 11,00 USD za akcję. Później oferent podniósł jeszcze cenę do 11,50 USD za akcję. Jak informują przedstawiciele RR Donnelley, teraz tajemniczy nabywca wycofał ofertę nie podając powodów swojej decyzji.

W oświadczeniu opublikowanym 2 lutego przedstawiciele RRD oświadczyli, że nadal obowiązuje umowa o połączeniu z Chatham (cena 10,85 USD za akcję). Spółka wyznaczyła termin nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu głosowania nad umową o połączeniu z Chatham na 23 lutego 2022 r. Umowa o fuzji z Chatham została już wcześniej jednogłośnie zatwierdzona przez radę dyrektorów RRD, a rada ponownie potwierdza swoje zalecenie, aby akcjonariusze głosowali za umową o fuzji z Chatham i rozważanymi w niej transakcjami. Oczekuje się, że transakcja Chatham zostanie zamknięta w pierwszym kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zgody akcjonariuszy RRD.

W zeszłym miesiącu przedstawiciele RRD potwierdzili, że firma padła ofiarą kradzieży danych w wyniku cyberataku. 18 stycznia firma stwierdziła, że ​​„zidentyfikowała włamanie do systemu w swoim środowisku technicznym”. Natychmiast wdrożono szereg środków zaradczych, w tym aktywację protokołów reagowania na incydenty, zamknięto też serwery i niektóre systemy oraz rozpoczęto dochodzenie w sprawie włamania. Firma podjęła również kroki w celu dalszego wzmocnienia środków bezpieczeństwa chroniących jej środowisko informatyczne i dane klientów.

RRD nadal aktywnie angażuje się w przywracanie systemów i powrót do normalnego poziomu operacji oraz wierzy, że kroki podjęte w celu odizolowania i naprawienia zidentyfikowanego zagrożenia były skuteczne. W tym czasie jednak firma dowiedziała się, że niektóre z jej danych korporacyjnych zostały udostępnione; charakter tego wycieku jest w tej chwili szczegółowo badany – stwierdzają przedstawiciele RRD.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week